Anmäl/avanmäl redaktör för webb eller organisationsbyte

Här anmäler du som chef/prefekt dina medarbetare till en eller flera redaktörsroller för webb, för att hantera innehåll på universitetets webbplatser umu.se och Aurora. Här kan du även avanmäla medarbetare från nuvarande roll eller anmäla byte av organisatorisk tillhörighet.

När du anmält medarbetaren till en eller flera roller behöver medarbetaren också anmäla sig till motsvarande roll/roller på kurssidan. Meddela detta till din medarbetare efter du skickat in formuläret nedan. Efter medarbetaren anmält sig bjuder vi in hen till utbildning/stödmaterial.

Till anmälningsformuläret

Om redaktörsorganisationen

Erik Vesterberg
2023-09-18