Tillåten kostnad - avdragsgill moms

​Rektor beslutar om högsta tillåtna belopp vid extern och intern representation samt vid inköp av gåva till anställd. Skatteverket beslutar om avdragsgill moms.

Representation och gåvor enligt nedan medför ingen förmånsbeskattning för mottagaren. Beloppen som är angivna i tabellen gäller per person och tillfälle.

Utgift för krans eller bukett vid dödsfall räknas som representationsgåva. Momsen är dock inte avdragsgill då sådan gåva anses ha ett alltför stort inslag av personlig generositet.

Kostnad för vin och öl som måltidsdryck är tillåten vid representation. Kostnaden ska rymmas inom givna kostnadsramar, se Ekonomihandboken kap 8 bil 8b. Spritdrycker är aldrig tillåtna.

Avdragsgill moms

För information om avdragsgill moms vid representation kontakta i första hand ekonomiadministratören vid din institution/enhet. Alternativt kan du kontakta Anders Giunti vid Ekonomienheten, anders.giunti@umu.se, 090-786 59 28

Extern representation - maxkostnad inkl moms

Lunch, middag, supé (restaurang/catering), 1050 kr

Teaterbesök och liknande kulturella arrangemang, 400 kr

Enklare förtäring (restaurang/catering), 125 kr

Intern representation - maxkostnad inkl moms

Lunch, middag, supé (restaurang/catering), 650 kr

Teaterbesök och liknande kulturella arrangemang, 400 kr

Enklare förtäring (restaurang/catering), 125 kr

Representationer i hemmet - maxkostnad inkl moms

Extern representation, 1050 kr

Intern representation, 650 kr

Enklare förtäring, 125 kr

Gåvor/uppvaktningar till extern mottagare- maxkostnad inkl moms

Reklamgåvor, obetydligt värde (hela momsen avdragsgill)

Representationsgåvor, 400 kr

Begravningsblommor, 1000 kr (inget momsavdrag)

Gåvor till anställda- maxkostnad inkl moms

Julgåva, 500 kr (hela momsen avdragsgill)

Minnesgåva, 6 000 kr (hela momsen avdragsgill)

Begravningsblommor, 2 000 kr (inget momsavdrag)

Kontakt Ekonomienheten

Christina Adolfsson
Enhetschef
090-786 51 78

Besöksadress
Förvaltningshuset
Västra flygeln, plan 3

Daniel Wahlström
2023-11-10