Nyfiken på ledarskap

Är du nyfiken på ledarskap?

"Nyfiken på ledarskap" ska stimulera personlig utveckling och ge en grund för framtida ledaruppdrag men även andra uppdrag som projektledare, gruppledare eller samordnare. Programmet kan vara ett första steg på en chefsinriktning, men ställer inga krav på vare sig universitetet som arbetsgivare eller dig som deltagare om kommande ledaruppdrag. Genom att du utforskar dina utvecklingsområden, kan du lättare ta ställning till om du senare vill gå in i en ledarposition eller inte.

Programmet riktar sig till dig som

 • kan se dig själv i en ledarposition, men saknar ledarerfarenhet
 • vill utvecklas och få möjlighet till större utmaningar
 • har förmåga att driva och utveckla.

och innehåller

 • föreläsningar och workshops
 • gruppövningar med reflektion och erfarenhetsutbyte
 • studiebesök hos och dialog med verksamma chefer inom universitetet.

Hemuppgifter kan förekomma mellan träffarna. 

Kurstillfällen

Programmet omfattar totalt sju dagar fördelade på sex tillfällen. Samtliga kurstillfällen sker i lokalen Triple Helix i Universitetsledningshuset (f.d. Samverkanshuset). Inga övernattningar ingår. 

Kostnad

Att delta i programmet kostar 4 000 kr per deltagare och bekostas av institution/enhet. Prefekt/enhetschef ska godkänna anmälan och kostnad för deltagande.

Anmälan till Nyfiken på ledarskap

Utbildningen är öppen för alla medarbetare. Du ansöker genom att presentera dig själv och motivera varför du vill gå programmet. Ansökan ska även vara förankrad med din närmaste chef. Urvalet kommer att ske i samråd med dekan och kanslichef för akademisk personal och med universitetsdirektör och verksamhetschef för förvaltningens och Universitetsbibliotekets personal. 

Innehåll

Träff 1: Vad är ledarskap? 

Torsdag 22 augusti kl. 09.00–19.00 inklusive middag. Fredag 23 augusti kl. 8.30–12.00. (1,5 dag)

Innehåll: 

Vad är ledarskap?

 • Ledarskap och medarbetarskap
 • Jag som person, självkännedom och mina tankar om ledarskap, mitt nuläge och min målbild

Träff 2: Kommunikativt ledarskap

Tisdag 24 september (1 dag)

Innehåll:

Kommunikativt ledarskap

 • Kommunikationsövningar
 • Konflikthantering
 • Feedbackövningar

Träff 3: Att leda grupper och projekt

Onsdag 23 oktober kl. 09.00–17.00. Torsdag 24 oktober kl. 08.30–12.00. (1,5 dag)

Innehåll:

Att leda grupper och projekt

 • Grupprocesser
 • Projektledning

Träff 4: Universitetet som organisation, system och kultur

Tisdag 26 november (1 dag)

Innehåll: 

Universitetet som organisation, system och kultur

 • Den akademiska miljön och det akademiska ledarskapet
 • Universitetet som statlig myndighet
 • Umeå universitets förväntningar på chefer och ledare

Träff 5: Förändringsledning

Torsdag 9 januari (1 dag)

Innehåll:

Förändringsledning

 • Förändringsteorier
 • Förändringsledning

Träff 6: Min personliga utveckling

Onsdag 29 januari (1 dag)

Innehåll:

Min personliga utveckling

 • Reflektion kring chefs- och ledarskap
 • Målbild för framtiden.

Programmet innehåller föreläsningar och workshops med kursledarna samt interna och externa föreläsare; gruppövningar och erfarenhetsutbyte. Stort utrymme ges till reflektion och diskussion. Du får även träffa en erfarenhet vid universitetet och utforska hur hen upplever sin chefsroll och sin vardag. Hemuppgifter kan förekomma mellan träffarna. 

Kursledare

Kursledare är Anna Mothander och Ulla Nordlinder, Personalenheten.

Om kursledarna

Anna Mothander är personalvetare och har 20 års erfarenhet av ledarskap och ledarutveckling i både offentliga och privata verksamheter, varav cirka åtta år som chef och cirka tio år med chefs- och ledarutveckling. Anna är sedan 2013 kursledare för Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram, UCL, och har tidigare varit kursledare för såväl blivande som nyblivna chefer. Anna har även erfarenhet av att ge individuellt chefsstöd, till exempel coaching.

Ulla Nordlinder har drygt 25 års erfarenhet av ledarskap, kommunikation och förändringsprocesser, de senaste 24 åren vid Umeå universitet. Ulla har gått ut och in i olika roller – som informationschef i cirka 16 år och som projektledare för stora komplexa projekt. De senaste nio åren har hon arbetat som utvecklings- och förändringsledare vid universitetsförvaltningen.

Båda kursledarna har erfarenhet av att ge ledarstöd i form av visions- och strategiarbete, verksamhets- och organisationsutveckling, processledning av kreativa processer samt processutveckling.

Citat från några deltagare från vårterminen 2017

 • "Efter 16 år på universitetet var detta den absolut bästa formen av kompetensutveckling!"
 • "Kursen ger ett utmärkt tillfälle till att få en inblick i ledarskap inom akademin och att den bidrar med möjligheter att träffa deltagare från andra delar av universitetet som man kan ha erfarenhetsutbyte med."
 • "Det har varit enormt lärorikt för min personliga utveckling och oerhört trevligt att nätverka med andra inom universitetet. Även om man inte är intresserad av att leda andra så tror jag det ger enormt mycket att bättre kunna leda sig själv."
 • "För mig har programmet "tvingat" mig att fundera på sådant jag annars aldrig skulle stannat upp och tagit mig tid att faktiskt fundera djupare kring. Jag känner att jag har landat mer i mig själv och jag tar mig nu mer tid till reflektion då jag ser att det är viktigt för min egna utveckling."

Kursanmälan - Nyfiken på ledarskap

Just nu har vi ingen planerad kurs för NPL. 

Vid eventuella frågor kring din anmälan är du välkommen att kontakta Ulla Nordlinder, Personalenheten.

Therese Holmgren
2023-06-22