Hantera dödsfall av medarbetare och student

När en medarbetare eller student dör så blir alla på arbetsplatsen påverkade. Mitt i chock och sorg finns många praktiska saker att ta hand om, samtidigt som känslor tar upp mycket plats. På denna sida hittar du stöd för vad du behöver tänka på vid ett dödsfall.

Det finns många saker att tänka på när en medarbetare eller student dör. Som stöd i ert arbete så finns nedan två checklistor med förslag på åtgärder.

Om en student dör

Den som får kännedom om en students dödsfall ska först informera institutionens ledning, d.v.s. chef, prefekt och/eller studierektor. Institutionens ledning ansvarar sedan för att ta arbetet vidare enligt checklistan nedan.

Samla information och kontakta anhöriga

 • Samla information om vad som faktiskt hänt.
 • Ta reda på om studenten har nära anhöriga vid universitetet.
 • Försäkra er om att anhöriga är informerade till exempel genom att kontakta Polismyndigheten.
 • Kontakta anhöriga för en diskussion om hur de vill att institutionen ska informera om dödsfallet.
 • Kontakta universitetets krisledningsgrupp.
 • Kontakta vid behov sjukvården.

Informera övriga berörda

 • Kontakta Kyrkan på campus för att planera hur studenter/personal får information och tillfälle att tala om det som har skett. Kyrkan på campus ansvarar för att informera berörd studentkår, studenthälsan samt andra relevanta parter.
 • Informera berörda studenter om vad som har hänt, tid och plats för minnesstund och var de kan få stöd.
 • Informera berörd personal om vad som har hänt, tid och plats för minnesstund och var de kan få stöd.
 • Kontakta International Office om dödsfallet gäller en internationell student. 

Begravning och minnesstund

 • Boka ett tillfälle där studenter och personal får tillfälle att uttrycka sin sorg exempelvis vid en minnesstund.
 • Besluta om vem från institutionen ska delta i begravningen. Om det inte är möjligt att delta, se till att skicka blommor till begravningen.

Praktiska frågor och administration

 • Se till att studenten och dess uppgifter stryks från listor, lärplattform och studieadministrativa system.
 • Samråda med universitetsdirektören om eventuell flaggning.
 • Om dödsfallet beror på en händelse som har skett i samband med studierna så kan du behöva göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Hantera arbetsskada och tillbud

Press

 • Vid behov av att kommunicera med press, kontakta Kommunikationsenheten för stöd.
 • Bestäm tid och plats för presskonferens.
 • Bestäm vilka som ska prata med pressen och vilken information som får lämnas ut. 

Stöd för bearbetning

Uppföljning

 • Bestäm en tid för uppföljning, exempelvis 6 månader framåt i tiden.

Om en medarbetare dör

Den som får kännedom om en medarbetares dödsfall ska först informera institutionens/enhetens ledning, d.v.s. chef/prefekt. Ledningen ansvarar sedan för att ta arbetet vidare enligt checklistan nedan. 

Samla information och kontakta anhöriga

 • Samla information om vad som faktiskt hänt.
 • Ta reda på om medarbetaren har nära anhöriga vid universitetet.
 • Försäkra er om att anhöriga är informerade till exempel genom att kontakta Polismyndigheten.
 • Kontakta anhöriga för en diskussion om hur de vill att institutionen/enheten ska informera om dödsfallet.
 • Kontakta universitetets krisledningsgrupp.
 • Kontakta vid behov sjukvården.

Informera övriga berörda

 • Kontakta Kyrkan på campus för att planera hur studenter/personal får information och tillfälle att tala om det som har skett. Kyrkan på campus ansvarar för att informera företagshälsovården samt andra relevanta parter.
 • Informera berörda medarbetare om vad som har hänt, tid och plats för minnesstund och var de kan få stöd.
 • Om medarbetaren som har dött är undervisande personal - informera berörda studenter om vad som har hänt, tid och plats för minnesstund och var de kan få stöd.

Begravning och minnesstund

 • Boka ett tillfälle där studenter och personal får tillfälle att uttrycka sin sorg exempelvis vid en minnesstund.
 • Delta i begravningen eller utse någon som deltar i begravningen från institutionen/enheten.
 • Beställ blommor till begravningen.

Praktiska frågor och administration

 • Informera löneadministrationen om dödsfallet.
 • Kontrollera att medarbetaren blir struken ur förteckningar och adresslistor.
 • Samråda med universitetsdirektören om eventuell flaggning.
 • Om dödsfallet beror på en händelse som har skett i samband med arbetet så kan du behöva göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Hantera arbetsskada och tillbud

Press

 • Vid behov av att kommunicera med press, kontakta Kommunikationsenheten för stöd.
 • Bestäm tid och plats för presskonferens.
 • Bestäm vilka som ska prata med pressen och vilken information som får lämnas ut.

Stöd för bearbetning

Uppföljning

 • Bestäm en tid för uppföljning, exempelvis 6 månader framåt i tiden.

 

Hantera arbetsskada och tillbud

Om dödsfallet sker på grund av exempelvis en olycka under arbetet eller studierna så behöer du anmäla detta till Arbetsmiljöverket.

Moa Eirell
2024-03-07