Administration kring internationella medarbetare

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Här finns samlad information om särskilda regler och rutiner angående anställda som inte är svenska medborgare och/eller har ett svenskt personnummer. Exakt vilka regler som gäller i det enskilda fallet beror på flera aspekter, såsom medarbetarens medborgarskap, typ av befattning och anställningens längd.

Migrationsregler för studier, forskning och arbete

Sidan ger en översikt över vilka regler och förutsättningar som gäller för att anställa EU-medborgare respektive personer från länder utanför EU.

Migrationsregler för studier, forskning och arbete

Ansöka om uppehållstillstånd

Forskare och doktorander från länder utanför EU är undantagna kravet på arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. De ska i stället ansöka om uppehållstillstånd för sitt specifika uppdrag. De som inte forskar ska ansöka om arbetstillstånd. Här beskrivs hur man går till väga för att ansöka om lämpligt tillstånd.

Ansöka om uppehållstillstånd

Ansöka om arbetstillstånd

Försäkringar för internationella medarbetare

Här beskrivs vilket försäkringsskydd som Umeå universitet erbjuder medarbetare, stipendiater, gäster och i vissa fall anhöriga. 

Försäkringar för internationella medarbetare

Folkbokföring och personnummer för internationella medarbetare

En nyanställd internationell medarbetare behöver ett personnummer eller ett samordningsnummer för att kunna betala skatt och identifiera sig vid kontakt med myndigheter. Sidan ger en överblick.

Folkbokföring och personnummer för internationella medarbetare

Meddela skatteverket anställning

När universitetet anställer en person från ett land utanför EU eller Schweiz ska Skatteverket meddelas. Detta är chefens/prefektens ansvar.

Meddela skatteverket anställning

Registrera anställning med fiktivt nummer

Om en anställd saknar personnummer eller samordningsnummer behöver Löneadministrationen skapa ett så kallat fiktivt personnummer Primula innan ett anställningsavtal kan upprättas.

Registrera anställning med fiktivt nummer

Utbetalning av lön och ersättning till utländska medborgare utan personnummer

För att betala ut lön och ersättning till en person som saknar personnummer krävs ett samordningsnummer och ett skattebeslut. SINK-skatt, A-skatt och reseutlägg.

Utbetalning av lön och ersättning till utländska medborgare utan personnummer

Bankkonto och nationellt ID-kort

De flesta internationella medarbetare behöver ett bankkonto under sin tid i Sverige. Det finns många viktiga saker att tänka på i samband med ett ansöka om och ha ett bankkonto.

Bankkonto och nationellt ID-kort

Rätt till sjukvård och socialförsäkring

Den som bor och arbetar i Sverige har i regel rätt till sjukvård och ersättning från socialförsäkringen Men för vissa stipendiater och medarbetare kan skyddet vara begränsat.

Rätt till sjukvård och socialförsäkring

Forskarskatt

Vissa internationella forskare som tar anställning hos en svensk arbetsgivare kan få bli beskattade enligt regler om särskilda skattelättnader för utländska nyckelpersoner – så kallad forskarskatt.

Forskarskatt

Permanent uppehållstillstånd

För doktorander, forskande personal och annan personal gäller olika regler vad gäller permanent uppehållstillstånd.

Permanent uppehållstillstånd

Kontakt

För stöd i frågor kring rekrytering och mottagande av internationella medarbetare, stipendiater och medföljande familj är du välkommen att kontakta International Staff Support.

Stöd till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet samt Humanistisk fakultet

 

Foto:

Rosita Nilsson
HR-strateg vid Personalenheten
✉ rosita.nilsson@umu.se
📞 090-786 54 69

 

Stöd till Medicinsk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet

 

Foto:

Torbjörn Forsberg
HR-strateg vid Personalenheten
torbjorn.forsberg@umu.se
📞 090-786 70 80

Rosita Nilsson
2021-06-11