Försäkring för internationella medarbetare och gäster

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Umeå universitet erbjuder försäkringar för anställda, gäster och stipendiater. Vilken försäkring som kan tillämpas beror på om personen är anställd eller har ett uppdrag, är folkbokförd eller inte.

Anställda vid Umeå universitet omfattas av kollektivavtalade försäkringar som gäller hela det statliga avtalsområdet. Dessa gäller oavsett anställningens längd.

Information om försäkringar för anställda

Personer som har ett uppdrag vid Umeå universitet omfattas av  Kammarkollegiets samlingsförsäkring "försäkring för utländska besökare".

Det är viktigt att utländska medarbetare och gäster får information om vilket försäkringsskydd de omfattas av via Umeå universitet.

Det är också viktigt att internationella medarbetare och besökare blir medvetna om att alla som bosätter sig i Sverige bör se till att teckna en hemförsäkring. I vissa fall kan en hemförsäkring ha försäkringsvillkor som är bättre än samlingsförsäkringens.

Försäkring för utländska besökare

Umeå universitet har tecknat en samlingsförsäkring som omfattar alla personer som utför arbete eller har ett uppdrag för universitetet.

Försäkringen tillhandahålls av Kammarkollegiet och gäller per automatik – det behöver inte göras en manuell beställning för en enskild person.

Information om försäkring för utländska besökare

(kammarkollegiet.se)

Personer som omfattas av samlingsförsäkringen via Kammarkollegiet

Exempel på personer som omfattas är till exempel

 • stipendiater
 • gästforskare
 • gästföreläsare
 • opponenter
 • praktikanter
 • medföljande familj (maka, make, sambo och barn) till ovannämnda
 • anställda utan personnummer kan omfattas vid behov

Personer som inte omfattas av samlingsförsäkringen via Kammarkollegiet

Försäkringen inte gäller för svenska medborgare eller för medföljande familj till en utländsk anställd med ett svenskt personnummer.

Försäkringsvillkor

Försäkringen gäller

 • nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader för akut sjuk- eller tandvård när den försäkrade under försäkringstiden drabbats av sjukdom eller olycksfall
 • olycksfall; kroppsskada orsakad av en ofrivillig och plötslig händelse med yttre våld mot kroppen
 • privat lösöre
 • dygnet runt under besöket i Sverige
 • under resan mellan hemlandet och Sverige, förutsatt att besökaren reser direkt
 • i hela Schengenområdet, förutsatt att personen har ett gällande Schengenvisum utfärdat av svensk utlandsmyndighet. Om personen har ett uppehållstillstånd så gäller försäkringen bara i Sverige.

Försäkringen är inte heltäckande och omfattar inte planerad vård eller ersättning för läkarbesök för symtom eller sjukdomar som den försäkrade har haft innan den försäkrade reste till Sverige.

Försäkringen gäller inte om den försäkrade befinner sig i sitt hemland.

Försäkringen godtas inte av Skatteverket då en stipendiat från EU ska folkbokföra sig i Sverige. Då behövs S1-intyg från hemlandets försäkringskassa alternativt en privat heltäckande sjukförsäkring.

Att utfärda försäkringsintyg

Personer kan av olika anledningar behöva visa att de omfattas av en försäkring via arbetsgivaren under sin tid i Sverige.

För medarbetare vars anställning är kortare än ett år och för stipendiater ska ett försäkringsintyg biläggas ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsverket.

Använd mallen för att utfärda ett sådant intyg:

Intyg Kammarkollegiet - försäkring för utländska besökare

Att göra skadeanmälan till Kammarkollegiet

För att ansöka om ersättning ska personen skicka in en skadeanmälan till Kammarkollegiet. Skadeanmälan fylls i och undertecknas av prefekten eller närmaste handledare/chef. Kvitton i original ska bifogas ansökan.

Umeå universitets premie för samlingsförsäkringen justeras årligen med hänsyn till utbetalda skadeersättningar.

Det är därför viktigt att ni försäkrar er om att personen faktiskt har deltagit i Umeå universitets verksamhet vid skadetillfället. Vid frågor om ersättning och bedömning av skadeanmälan bör personen hänvisas direkt till Kammarkollegiet.

Kontakt

 

Foto:

Rosita Nilsson
HR-strateg vid Personalenheten
rosita.nilsson@umu.se
📞 090-786 54 69

🛠 HR-guiden är under uppbyggnad

I samband med nylanseringen av medarbetarwebben Aurora lanseras även HR-guiden som ersätter sidorna om personal i Chefshandboken.

Har du förslag på förbättringar eller felaktigheter som behöver åtgärdas i HR-guiden? Kontakta Sara Rambe.

Rosita Nilsson
2021-09-14