Tillstånd för studier, forskning, arbete och besök

Vilken typ av tillstånd som är aktuellt beror på vad personen ska göra under sin vistelse vid Umeå universitet. Det är uppgifterna som avgör inte vilken titel personen har.

Huvudregeln är att alla som ska studera, forska eller arbeta i Sverige ska ha ett tillstånd. 

Det finns dock undantag från huvudregeln för följande personer:

  • medborgare i land inom Norden och EU (behöver inget tillstånd)
  • doktorander eller forskare (undantagna arbetstillstånd)
  • de som har ett uppdrag kortare tid än 90 dagar 

Olika typer av tillstånd
Forskare och doktorander är undantagna kravet på arbetstillstånd och ska i stället ansöka om ett uppehållstillstånd för sitt specifika uppdrag. De som inte forskar ska ansöka om ett arbetstillstånd. 

I många befattningar ingår både forskning och undervisning och man behöver utgå från omfattningen i valet av tillstånd. Kontakta oss gärna för råd i frågan.

Förlängning av tillstånd

Information om förlängning av tillstånd finns att hitta på huvudsidorna för ansökan om tillstånd, hänvisning ovan. Efter fyra år finns möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd

 

De som redan befinner sig i Sverige 

Ibland händer det att en person som får ett uppdrag redan befinner sig i Sverige. Personen behöver då skicka in en ny ansökan som ska gälla för det framtida uppdraget. Det finns olika regler vad gäller möjligheten att byta mellan tillstånd då man fortfarande befinner sig i Sverige. För vissa byten måste personen lämna landet. 

 

Via länkarna nedan finns information om vilka byten mellan tillstånd som är möjliga inifrån Sverige.

Migrationsverkets guide för att kontrollera om den studerande kan göra ett byte av uppehållstillstånd inifrån Sverige. 

 

Statuslista finns också att hitta längst ner under draglisten "om du befinner dig i Sverige"

 

Om du är osäker kontakta alltid någon på International Staff Support

Kontakt

För stöd i frågor kring rekrytering och mottagande av internationella medarbetare, stipendiater och medföljande familj är du välkommen att kontakta International Staff Support.

Stöd till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet samt Humanistisk fakultet

 

Foto:

Rosita Nilsson
HR-strateg vid Personalenheten
✉ rosita.nilsson@umu.se
📞 090-786 54 69

 

Stöd till Medicinsk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet

 

Foto:

Torbjörn Forsberg
HR-strateg vid Personalenheten
torbjorn.forsberg@umu.se
📞 090-786 70 80

Rosita Nilsson
2022-01-03