Arbetstillstånd

Arbetstagare från länder utanför EU måste ha ett arbetstillstånd som ger rätt att arbeta i Sverige. Universitetet behöver ta fram rätt intyg och handlingar för att Migrationsverket ska kunna bevilja arbetstillstånd.

 

Foto:

 

På den här sidan beskrivs hur en ansökan för arbetstillstånd går till.

Att ansöka om arbetstillstånd

Arbetstillstånd ska sökas av personer som har arbetsuppgifter som inte inkluderar forskning. Det är innehållet i arbetsuppgifterna som avgör, inte befattningen. Till exempel kan vissa T/A befattningar användas både i det fall en person ska forska men även då andra arbetsuppgifter ska utföras som inte innebär forskning t.ex. datahantering.

Arbetstillstånd ska inte sökas av personer som ska forska, som är antagna till forskarutbildning eller är utbytesdoktorander.

De som ska forska ska ansöka om uppehållstillstånd för forskning.

Doktorander ska ansöka om uppehållstillstånd för studier.

Utbytesdoktorander ska ansöka om uppehållstillstånd som gäst.

Här hittar du mer information om vilka regler som gäller för att den du vill anställa ska få arbetstillstånd och vad du som arbetsgivare behöver göra.

Krav för arbets­till­stånd – infor­ma­tion för arbets­gi­vare

Information som riktar sig till den sökande

Att ansöka om arbetstillstånd går till så här:

Steg 1: Annonsera

Umeå universitet utannonserar den lediga anställningen i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar. Notera annonsens id-nummer, detta behövs när du fyller i anställningserbjudandet. Det är ID-nummer för annonsen i Arbetsförmedlingens platsbank som avses, inte dnr som används för rekryteringen vid Umu.

Steg 2:  Skapa anställningserbjudande

Ansökan om arbetstillstånd påbörjas genom att du loggar in med din e-legitimation och skapar ett anställningserbjudande. Du behöver ha uppgifter om den sökandes namn, födelsedatum, medborgarskap, utbildning och e-postadress. Personen bör välja en e-postadress som är giltig fram tills dess att beslut har fattats.

Steg 3: Skicka anställningserbjudande till berört fackförbund

Välj det fackförbund som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra. Skicka erbjudandet för yttrande via e-tjänsten alternativt pappersblankett. Den fackliga organisationen granskar anställningserbjudandet och skickar yttrandet till dig.

Steg 4: Bifoga dokument

När du har fått tillbaka yttrandet från den fackliga organisationen skannar eller fotograferar du det. Därefter loggar du åter in och laddar upp yttrandet.

Steg 5: Slutför arbetsgivarens del av ansökan

När du har bifogat alla dokument slutför du din del av ansökan. Personen som ska arbeta får ett mejl med instruktioner för att fylla i sin del av ansökan.

Steg 6: Migrationsverket handlägger

Du och personen som ska arbeta hos dig får ett mejl när arbetstagarens ansökan har kommit in till Migrationsverket. Migrationsverket kommer att kontakta dig eller arbetstagaren om det behövs mer information.

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Steg 7: Beslut

Du som arbetsgivare får ett meddelande per post när beslutet är fattat. Arbetstagaren får ett mejl om att beslutet är fattat. Själva beslutet får arbetstagaren genom den svenska ambassaden eller generalkonsulatet i det land där han eller hon bor.

Arbetstagaren ska ha fått sitt arbetstillstånd klart innan han eller hon reser till Sverige och börjar arbeta.

Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort. Den som behöver visum för att resa till Sverige får kortet av ambassaden eller generalkonsulatet. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Den som kan resa till Sverige utan visum lämnar underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket i Sverige. Arbetstagaren behöver dock ansöka om och få sitt tillstånd klart innan han eller hon reser till Sverige.

Viktigt att veta om arbetstillstånd

I de flesta fall utfärdas ett tillstånd för den tid anställningen gäller men aldrig längre än passets giltighet. Ett arbetstillstånd kan beviljas för högst två år i taget. Om det finns en medföljande familj får de tillstånd för samma tid som huvudsökande men aldrig längre än passens giltighetstid.

Ett arbetstillstånd gäller för den arbetsgivare och inom det yrke som personen har angivit i sin ansökan.

Om personen får ett nytt arbete hos en annan arbetsgivare eller byter arbetsuppgifter ska en ny ansöka skickas in för att få ett nytt tillstånd.

Vid ansökan om förlängt arbetstillstånd kommer den anställde att behöva visa att villkoren för arbetstillståndet har varit uppfyllda under hela tillståndstiden. Personen behöver spara alla lönespecifikationer, anställningsintyg, intyg om eventuell frånvaro och intyg om försäkringar för  hela tillståndstiden då de kan bli ombedda att visa dessa dokument för Migrationsverket.

Om den anställde ska fortsätta arbeta i Sverige efter att  tillståndet har gått ut ska en ansökan om att förlänga tillståndet skickas in. Personen måste ansöka om förlängning innan det nuvarande tillståndet går ut.

När den anställde har haft arbetstillstånd i 48 månader kan ett permanent uppehållstillstånd vara aktuellt. Migrationsverket bedömer om den anställde har rätt till permanent tillstånd i samband med ansökan om förlängt tillstånd. 

Mer information från Skatteverket

Kontakt

För stöd i frågor kring rekrytering och mottagande av internationella medarbetare, stipendiater och medföljande familj är du välkommen att kontakta International Staff Support.

Stöd till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet samt Humanistisk fakultet

 

Foto:

Rosita Nilsson
HR-strateg vid Personalenheten
✉ rosita.nilsson@umu.se
📞 090-786 54 69

 

Stöd till Medicinsk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet

 

Foto:

Torbjörn Forsberg
HR-strateg vid Personalenheten
torbjorn.forsberg@umu.se
📞 090-786 70 80

Rosita Nilsson
2021-12-15