Tillstånd för att söka arbete

Den som har haft uppehållstillstånd för studier eller forskningsuppdrag och har slutfört sina studier och avslutat sin anställning kan ansöka om ett uppehållstillstånd för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag här. Tillståndet beviljas på 12 månader, varken mer eller mindre.

För att kvalificera sig ska personen:

  • lämna in sin ansökan innan nuvarande tillstånd går ut
  • ha ett pass som är giltigt
  • ha slutfört en högskoleutbildning som varat i minst två terminer – det betyder att alla dina kurser ska vara godkända.
  • haft ett uppehållstillstånd för högre utbildning i Sverige.
  • planera att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag
  • kunna försörja sig under 12 månader (för studenter 8 568 kr/månaden x 12, för forskare 9 700 kr/månaden x12))
  • ha, eller ha ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige.

Notera att, om man har ett jobbsökartillstånd kan endast arbetstillstånd ansökas om infrån Sverige. Om personen antas till forskarstudier eller erbjuds anställning som forskare måste ansökan göras utanför Sverige.

Uppehållstillstånd för att söka arbete efter studier

Uppehållstillstånd för att söka arbete efter forskning

Rosita Nilsson
2021-12-15