Tillstånd varaktigt bosatt i EU

Medborgare från ett land utanför EU som har bott i Sverige utan avbrott i fem år kan ansöka om att få ställning som varaktigt bosatt i Sverige.

För att få ställning som varaktigt bosatt personen

  • ha bott i Sverige i fem år utan avbrott
  • ha haft uppehållstillstånd, eller på annan grund varit lagligen bosatt, i Sverige de senaste fem åren
  • kunnat försörja sig och sin familj.
  • Uppehållstillstånd för studier (ej forskarstudier) eller för besök får inte räknas med den tiden, inte heller ett jobbsökartillstånd.

Migrationsverkets hemsida för mer information

 

2021-09-14 

Diskussioner med Migrationsverket pågår då informationen på deras hemsida är otydlig och olika vad gäller försörjningskraven.

Rosita Nilsson
2021-12-15