Uppehållstillstånd för besök

Utbytesdoktorander och gäster som vill besöka Sverige längre tid än 90 dagar ska ansöka om ett uppehållstillstånd för besök. Ett uppehållstillstånd för besök gäller som längst upp till ett år. För besök kortare tid än 90 dagar behöver medborgare från vissa länder ett visum.

Generella krav för uppehållstillstånd för besök (3-12 månaders vistelse)

För att få uppehållstillstånd för besök ska den sökande

  • kunna försörja sig under den tid de ska vara i Sverige
  • ha ett giltigt pass (passet ska vara giltigt minst tre månader efter besökets slutdatum)
  • ha en returbiljett eller pengar för att köpa en biljett.

Utbytesdoktorand

Den som är antagen till en forskarutbildning i ett annat land men inte i Sverige, och ska bedriva en del av sin utbildning här (så kallad utbytesdoktorand), ska ansöka om uppehållstillstånd för besök om vistelsen är längre än 90 dagar. Ett uppehållstillstånd för besök gäller som längst upp till ett år.

Uppehållstillståndet gäller bara för ett besök och doktoranden får inte arbeta eller bosätta sig i Sverige. 

Personen blir inte folkbokförd i Sverige och har inte rätt till sociala förmåner.

Ansökan ska bestå av följande: 

  • kopia av hemlandspass som visar personuppgifter samt alla sidor i passet som visar in- och utresestämplar och viseringar (läs mer om att göra korrekta passkopior)
  • kopia av gällande uppehållstillstånd i ett annat Schengenland, om personen har ett sådant
  • en inbjudan från mottagande institution (inbjudan ska ange hur länge besöket beräknas pågå) 
  • intyg eller antagningsbesked från hemuniversitetet
  • intyg om försörjning (egna medel eller stipendium).

Uppehållstillstånd för besök (Migrationsverkets information)

I de fall besöket beräknas vara kortare än 90 dagar behövs inget uppehållstillstånd för besök. Om personen kommer från ett land där visum behövs för inresa till Sverige ska ansökan om detta skickas in till ambassaden.

Övriga gäster

Inbjudna gäster som inte är anställda eller tilldelas ett stipendium från Sverige som ska delta i verksamheten behöver ett uppehållstillstånd för besök om vistelsen överstiger 90 dagar. 

Visum

Om vistelsen är kortare än 90 dagar behövs inget uppehållstillstånd. I stället kan eventuellt ett visum bli aktuellt beroende på vilket land personen kommer ifrån.

Information om visum
Medborgare som behöver visum

Det är aldrig aktuellt med både visum och uppehållstillstånd

Försäkringsintyg

Utbytesdoktorander och gäster omfattas av Kammarkollegiets samlingsförsäkring "Försäkring för utländska besökare". Till sin ansökan behöver de ett försäkringsintyg. Försäkringsintyget undertecknas av mottagande institution.

Information om försäkringar samt mall för försäkringsintyg

Rosita Nilsson
2021-12-15