Meddela Skatteverket anställning av tredjelandsmedborgare

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

När universitetet anställer en person från ett land utanför EU/EES eller Schweiz ska Skatteverket meddelas.

En arbetsgivare som anställer en medborgare från ett land utanför EU/EES-land eller Schweiz ska meddela Skatteverket.

Detta gäller både om lön från anställning och vid arvode för mer än fem dagar.

👤Prefekt eller enhetschef ansvarar för att underrätta Skatteverket om att en tredjelandsmedborgare har anställts.

Instruktion för att meddela Skatteverket

Anmälan ska göras på blanketten "Underrättelse Anställning av utlänning".

Underrättelse anställning av utlänning

Senast den 12:e i månaden efter påbörjad anställning ska anmälan ha inkommit till Skatteverket. 

 

Vid anställning av personer med dubbelt medborgarskap

Om den anställde både är medborgare i ett land utanför EU och ett EU-land eller Schweiz behöver Skatteverket inte underrättas.

Kontakt

För stöd i frågor kring rekrytering och mottagande av internationella medarbetare, stipendiater och medföljande familj är du välkommen att kontakta International Staff Support.

Stöd till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet samt Humanistisk fakultet

 

Foto:

Rosita Nilsson
HR-strateg vid Personalenheten
✉ rosita.nilsson@umu.se
📞 090-786 54 69

 

Stöd till Medicinsk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet

 

Foto:

Torbjörn Forsberg
HR-strateg vid Personalenheten
torbjorn.forsberg@umu.se
📞 090-786 70 80

Relaterad information utanför umu.se

Rosita Nilsson
2021-10-15