Permanent uppehållstillstånd

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Ett permanent uppehållstillstånd innebär att man får stanna i Sverige på obegränsad tid för att arbeta.

Avsikten för att få ett permanent uppehållstillstånd ska vara att man vill stanna för att arbeta och bo i Sverige.

En person som har fått ett permanent uppehållstillstånd kan vara borta från Sverige i upp till ett år. Vid längre vistelser (upp till två år) behöver en särskild anmälan skickas in till Migrationsverket.

Permanent uppehållstillstånd för doktorander

Doktorander som har bott i Sverige med ett uppehållstillstånd för doktorandstudier i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren, kan få permanent uppehållstillstånd.

Tiden räknas från den dagen som ansökan lämnas in och sju år bakåt. Observera att längre vistelser utanför Sverige kan komma att räknas bort vilket påverkar den totala tiden.

Mer information på Migrationsverkets hemsida

Permanent uppehållstillstånd för forskare

En medarbetare som har haft uppehållstillstånd för forskning i fyra år kan få ett permanent uppehållstillstånd som gäller så länge personen bor i Sverige.

Om personen under längre perioder under tillståndstiden inte har bott i Sverige eller inte har arbetat kan det påverka möjligheten att få ett permanent uppehållstillstånd.

Permanent uppehållstillstånd söks genom att skicka in och ansöka om en förlängning, om tidsperioden för att kunna få ett permanent uppehållstillstånd är uppfyllt kan detta bli aktuellt.

Personen måste ha som avsikt att bosätta sig i Sverige och motivera detta i sin förlängningsansökan.

Mer information på Migrationsverkets hemsida

Permanent uppehållstillstånd för arbetande

En medarbetare som har haft ett arbetstillstånd och arbetat i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren kan bli beviljad permanent uppehållstillstånd vid ansökan om förlängning.

Kravet är att arbetet ska ha utförts för den arbetsgivare och med det yrke som personen har haft arbetstillstånd för.

Mer information på Migrationsverkets hemsida

Uppehållstillståndskort

Ett uppehållstillståndskort utfärdas som ett intyg om permanent uppehållstillstånd.

Det gäller i fem år, därefter behövs ett nytt kort.

Mer information på Migrationsverkets hemsida

Kontakt

För stöd i frågor kring rekrytering och mottagande av internationella medarbetare, stipendiater och medföljande familj är du välkommen att kontakta International Staff Support.

Stöd till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet samt Humanistisk fakultet

 

Foto:

Rosita Nilsson
HR-strateg vid Personalenheten
✉ rosita.nilsson@umu.se
📞 090-786 54 69

 

Stöd till Medicinsk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet

 

Foto:

Torbjörn Forsberg
HR-strateg vid Personalenheten
torbjorn.forsberg@umu.se
📞 090-786 70 80

🛠 HR-guiden är under uppbyggnad

I samband med nylanseringen av medarbetarwebben Aurora lanseras även HR-guiden som ersätter sidorna om personal i Chefshandboken.

Har du förslag på förbättringar eller felaktigheter som behöver åtgärdas i HR-guiden? Kontakta Sara Rambe.

Rosita Nilsson
2021-06-10