Rätt till sjukvård och socialförsäkring för internationella medarbetare

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Den som bor och arbetar i Sverige har i regel rätt till sjukvård och ersättning från socialförsäkringen via Försäkringskassan. För stipendiater och medarbetare som vistas kortare tid än ett år i Sverige kan skyddet i vissa fall vara begränsat.

 

Foto:

Rätten till socialförsäkring och rätten till sjukvård är två saker som är relaterade men som styrs av olika lagar och regelverk. Sveriges vårdsystem är också regionaliserat, medan socialförsäkringssystemet är statligt.

Den som bor och arbetar i Sverige har i de flesta fall både rätt till ersättningar från socialförsäkringssystemet och till sjukvård. När det gäller personer som vistas en kortare tid i Sverige finns det dock aspekter som gör att rätten till sjukvård och rätten till socialförsäkring kan fungera på lite olika sätt i det individuella fallet.

Information som är riktad till internationella medarbetare 

Information om socialförsäkring och rätt till sjukvård riktad till nya internationella medarbetare finns på sidan Insurance på Aurora. 

Insurance coverage

Rätten till sjukvård

Rätt till sjukvård beror främst på om man är folkbokförd i Sverige. För den som inte är folkbokförd i Sverige spelar även medborgarskapet en viss roll.

Sjukvård för medarbetare som stannar i Sverige mer än ett år

Medborgare från andra länder som planerar att vistas i Sverige i ett år eller mer ska folkbokföra sig i Sverige. Därmed anses man som bosatt här och man får tillgång till hälso- och sjukvården såsom övriga bosatta i Sverige.

Folkbokföring, personnummer och samordningsnummer

Sjukvård för medarbetare som stannar i Sverige mindre än ett år

När det gäller medarbetare som ska stanna i Sverige mindre än ett år ser reglerna olika ut beroende på personens medborgarskap.

Medborgare i länder inom EU/EES och Schweiz

Försäkrade i EU/EES-länder eller Schweiz har vid tillfällig vistelse i Sverige rätt till nödvändig vård. Denna rätt innebär att de under trygga medicinska omständigheter ska kunna vistas här den tid de har planerat. De ska inte behöva avbryta en planerad vistelse och återvända till sitt hemland på grund av medicinska skäl.

Om vården kan vänta tills patienten kommer tillbaka till sitt hemland betraktas den inte som nödvändig.

En besökare som tänker vistas i Sverige i fem månader kan således ha rätt till mer vård i Sverige än en person som planerar att bara stanna några dagar.

Det är behandlande läkare som avgör vad som anses vara nödvändig vård.

Den som är berättigad till nödvändig vård betalar samma vårdavgifter som personer som är bosatta i Sverige. De omfattas också av högkostnadsskyddet.

Vid besök hos hälso- och sjukvården ska följande tas med:

  • pass eller nationellt ID-kort
  • ett EU-kort eller ett provisoriskt intyg om innehav av EU-kort och/eller
  • intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige (från Försäkringskassan)

För mer information se: Vård av personer från andra länder (Sveriges kommuner och landsting, skr.se)

Medborgare i länder inom Norden

Medborgare från de nordiska länderna behöver uppvisa pass/ID-kort och folkbokföringsadress i annat nordiskt land för att vara berättigad nödvändig vård.

Nordiska medborgare betalar samma vårdavgifter som personer bosatta i Sverige.

Läs mer om vård för nordiska medborgare:

Vård i Sverige (norden.org)

Medborgare från länder utanför EU och Norden

Medborgare som planerar att stanna kortare tid än ett år i Sverige har inte rätt att folkbokföra sig här samt få ett personnummer.

Konsekvensen blir att kostnader för sjukvård blir den faktiska, vilket är avsevärt mycket högre än vanliga patientavgifter.

Umeå universitet har tecknat en samlingsförsäkring via Kammarkollegiet för att tillgodose internationella medarbetare och stipendiater vid Umeå universitet med ett försäkringsskydd. Försäkringen ersätter bland annat nödvändiga och skäliga kostnader för akut sjuk- och tandvård.

» Folkbokföring, personnummer och samordningsnummer

Försäkringen är inte heltäckande och ersätter därför inte kostnader för planerad vård.

Försäkringen är inte giltig för folkbokföring i Sverige.

Medborgare från länder och regioner med sjukvårdskonventioner

Sverige har sjukvårdskonventioner med bland andra Australien, Algeriet, Israel och Quebec.

I Sverige kommuner och regioners (SKR) handbok Vård av personer från andra länder, kapitel 4, finns en sammanställning av de regler som gäller konventionspatienter.

Vård av EU/EES- och konventionspatienter, utlandssvenskar, övriga utländska medborgare (skr.se)

För frågor om sjukvårdskonventioner kontaktas Försäkringskassan.

Socialförsäkring

Att omfattas av den svenska socialförsäkringen innebär att man kan ha rätt till olika typer av förmåner som till exempel föräldrapenning, sjukpenning och bostadsbidrag.

För att en ny internationell medarbetare ska omfattas av det svenska socialförsäkringsskyddet krävs att personen

  • har en anställning som varar i mer än ett år
  • är folkbokförd i Sverige
  • betalar skatt i Sverige.

Läs mer i HR-guiden om att bli folkbokförd i Sverige:

Folkbokföring, personnummer och samordningsnummer

Stipendiater betalar inte skatt och omfattas därför inte av socialförsäkringen. De kan eventuellt ha rätt till barnbidrag och bosättningsbaserade förmåner.

Att lämna uppgifter till Försäkringskassan

När en ny internationell medarbetare flyttar till Sverige bör personen se till att lämna sina uppgifter till Försäkringskassan, så att myndigheten kan utreda om personen ska omfattas av socialförsäkringen i Sverige. Uppgifterna kan lämnas via Försäkringskassans e-tjänst eller på en pappersblankett.

Om en medarbetare har frågor kring förmåner i socialförsäkringen bör personen hänvisas direkt till Försäkringskassan.

Flytta till Sverige (forsakringskassan.se)

💡 Använd Kassakollen för hjälp

Försäkringskassan har en beräkningssida för olika socialförsäkringstjänster, Kassakollen. Där kan man se uppgifter om hur mycket man får kvar av lönen – om du blir sjuk, får barn, vård av barn, storlek på bostadsbidrag och tandvårdsstöd. Bra hjälp när man ska beskriva vad svensk skatt finansierar för den enskilde.

Kassakollen (forsakringskassan.se)

Kontakt

För stöd i frågor kring rekrytering och mottagande av internationella medarbetare, stipendiater och medföljande familj är du välkommen att kontakta International Staff Support.

Stöd till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet samt Humanistisk fakultet

 

Foto:

Rosita Nilsson
HR-strateg vid Personalenheten
✉ rosita.nilsson@umu.se
📞 090-786 54 69

 

Stöd till Medicinsk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet

 

Foto:

Torbjörn Forsberg
HR-strateg vid Personalenheten
torbjorn.forsberg@umu.se
📞 090-786 70 80

Rosita Nilsson
2021-09-14