Utbetalning av lön och ersättning till utländska medborgare

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

För att betala ut lön och ersättning till utländska medborgare krävs en ansökan om Särskild inkomstskatt (SINK).

 

Foto:

 

För personer som arbetar eller har ett uppdrag vid universitetet behövs ett särskilt beslut från Skatteverket vid utbetalning av lön eller ersättning. Det kan till exempel vara opponenter, sakkunniga och gästföreläsare/gästforskare.

Mer information finns på Skatteverkets webbplats:

Samordningsnummer (skatteverket.se)

SINK-skatt (skatteverket.se)

OBS! Skatteverket har ca två månaders handläggningstid, utbetalning kan inte ske förrän vi har fått skattebeslut och samordningsnummer.


Underlag för SINK-skatt, A-skatt och reseutlägg skickas till
eva-marie.aslin@umu.se eller sandra.goransson@umu.se

Skatteverket har ca två månaders handläggningstid, utbetalning kan inte ske förrän vi har fått skattebeslut och samordningsnummer.

För en tidsperiod om 0-6 månader gäller SINK-skatt

För en tidsperiod 6-12 månader gäller A-skatt

Anmälan om preliminär A-skatt 6-12 mån

Application for preliminary tax 6-12 months

Bankkonto utland (underskriven av den anställde, går bra att scanna in)

Reseutlägg

Ska personen enbart få reseutlägg och ingen lön, behövs inget samordningsnummer.

Då räcker det att följande underlag skickas:

kontakt

 

Foto:

Eva-Marie Åslin
Lönespecialist vid Personalenheten
eva-marie.aslin@umu.se
📞 090-786 65 38

 

Foto:

 

Sandra Göransson
Lönespecialist vid Personalenheten
sandra.goransson@umu.se
📞 090-786 62 01

Relaterad information

Blanketter finns även på blankett sidan

Blanketter om lön och personal

Rosita Nilsson
2021-12-07