Anställning med timersättning

 

Foto:

Anställning med timersättning

Anställning med timersättning regleras i Regel för anställning med timersättning. För varje dag som timersättning utbetalas genereras LAS-tid (allmän visstidsanställning).

Intermittent anställning

Om antalet tillfällen med timersättning förväntas överstiga 60 tillfällen under ett kalenderår kan ett avtal om intermittent anställning ingås under en ramperiod om högst 6 månader i taget. Gäller endast T/A-anställningar.

Rapportering till löneadministrationen

Rapportering av timavlönad görs av institution/motsvarande på blanketten Anställning med timersättning. Observera att den anställde måste ha ett svenskt person/samordningsnummer. Blanketten skickas till löneadministrationen för registrering i Primula. 

Utländska medborgare

Om den anställde saknar svenskt personnummer hittar du mer information här.

Birgitta Berglund
2022-03-04