Besluta om delpension

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Umeå universitet har en regel för hur vi hanterar delpension. På denna sida finns en grundläggande beskrivning av regelverket.

Universitetets medarbetare har möjlighet att ansöka om delpension från månaden efter fyllda 61 år. Du som prefekt eller chef tar emot ansökan, sedan ska den behandlas enligt universitetets regler.

Process för att behandla ansökningar om delpension

Detaljerad information om riktlinjer, ansökan och beslut finns att läsa i Regel om tillämpning av delpensionsavtal.

Här följer grundläggande information om de viktigaste stegen.

Ansökan

Medarbetaren skickar sin skriftliga ansökan till prefekt/chef.

Yttrande

Som chef ska du ta fram ett yttrande som underlag för vidare beslut.

Yttrandet ska innehålla en samlad bedömning av de konsekvenser en delpension skulle medföra för verksamheten när det gäller

  • ekonomi
  • arbetsorganisation
  • kompetens-/generationsväxling
  • rekryteringsbehov.

Om du bedömer att en delpension kan bidra till att lösa en befarad risk för övertalighet, ska du även bifoga en verksamhets- och kompetensanalys.

Medarbetarens ansökan och ditt yttrande ska skickas till Löneadministrationen.

Beslut

Efter individuell prövning av ansökan och efter godkännande från berörd dekan/motsvarande fattar personalchefen beslut om att bevilja eller avslå ansökan om delpension.

Delpensionsansökan från professorer beslutas av rektor, efter samråd med prefekt och berörd dekan.

Ekonomi

Berörd institution ska finansiera 30 procent av delpensionskostnaden. Resterande 70 procent finansieras genom gemensam avsättning.

🛠 HR-guiden är under uppbyggnad

I samband med nylanseringen av medarbetarwebben Aurora lanseras även HR-guiden som ersätter sidorna om personal i Chefshandboken.

Har du förslag på förbättringar eller felaktigheter som behöver åtgärdas i HR-guiden? Kontakta Sara Rambe.

Sara Rambe
2021-10-05