Ersättningar till anställda

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

 

Foto:

Övertid

Övertid är tid som en heltidsanställd jobbar utöver sin ordinarie arbetstid.

 Läraranställda

För läraranställda ska det normalt sett inte förekomma någon övertid eller mertid – samtliga arbetsuppgifter för en lärare ska rymmas inom årsarbetstiden.

Om det uppkommer särskilda behov av att lärare fullgör arbetsuppgifter som inte ryms inom årsarbetstiden kan prefekten beordra upp till 150 timmar övertid. Mer övertid än 150 timmar kräver dekanens medgivande.

Vid övertid utgår ett övertidstillägg per timme som beräknas genom att dela medarbetarens månadslön med 94.

Regler och avtal om övertid: T/A-anställda

T/A-anställda kan beordras att arbeta övertid högst 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad. Övertiden kan kompetenseras genom övertidstillägg eller ledighet.

Övertidstillägget per timme beräknas genom att dela medarbetarens månadslön med 94.

Kompensationsledighet beräknas med den arbetade tiden gånger 1,5.

Kvalificerad övertid (Endast T/A-anställda)

Vid kvalificerad övertid utgår ett övertidstillägg per timme som beräknas genom att dela medarbetarens månadslön med 72.

Ersättning för kvalificerad övertid utgår när arbetet utförs

 • mellan 22.00 och 06.00 på vardagar
 • på helger från 19.00 på fredagen till 07.00 på måndagen
 • från 19.00 dagen före till 07.00 närmaste vardagen efter
  • midsommarafton
  • julafton
  • nyårsafton
  • trettondedag jul
  • första maj
  • Kristi himmelsfärds dag
  • nationaldagen
 • mellan 19.00 på skärtorsdag och 07.00 på dagen efter annandag påsk

Mertid

Mertid är tid som en deltidsanställd jobbar utöver sin arbetstid upp till arbetstidsmåttet för heltid.

 

För läraranställda

Mertidstillägg per timme beräknas genom att dela medarbetarens månadslön (uppräknad till heltid) med 142.

För T/A-anställda

Tillägg för obekväm arbetstid

För läraraanställda - aftonundervisning

För T/A-anställda

Beredskapstillägg

 

Vid sjötjänstgöring

Sjötjänstgöring innebär att en medarbetare arbetar ombord på ett fartyg eller en båt. Vid Umeå universitet förekommer sjötjänstgöring inom Umeå marina forskningscentrum, UMF.

Tiden för sjötjänstgöring räknas från tidpunkten då fartyget eller båten lämnar kaj till dess den åter lägger till vid kaj.

Sjötillägg

Om sjötjänstperioden pågär i tre timmar eller mer ska ett sjötillägg betalas ut. Ersättningsbeloppet beräknas baserat på antalet påbörjade tretimmarsperioder.

Expeditionsledartillägg

En expeditionsledare har ledningsansvar vid expeditioner till havs. 

Expeditionsledaren ersätts med ett lönetillägg som betalas ut för varje påbörjad tretimmarsperiod till havs. 

 

Flyttningsersättning

Regler för flyttningsersättning finns i Villkorsavtal och Villkorsavtal-T (läs villkorsavtalen på sidan om Anställningsvillkor).

En person kan få flyttningsersättning om berörd prefekt anser att det finns särskilda skäl till detta. I övrigt hänvisas till kap 11 i Villkorsavtalen. Respektive prefekt beslutar i ärendet och kostnaderna tas från institutionens konto. Vid anlitande av flyttfirma skall den firma med vilken statens har avtal anlitas.

Respektive institution/enhet bokför kostnader för flyttningsersättning.

Uppgift om vilket avtal som gäller vid bohagstransporter finns i Umeå universitets avtalskatalog.

Birgitta Berglund
2021-06-10