Försäkring för utlandsstationerade medarbetare (URA-försäkring)

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Medarbetare som ska tjänstgöra utomlands vid en utlandsstationering omfattas av en särskild försäkring. Försäkringsintyg behöver utfärdas innan avresa.

Umeå universitet har tecknat en samlingsförsäkring för anställda som är stationerade utomlands. Det innebär att du inte behöver teckna en försäkring manuellt men behöver se till att medarbetaren har fått ett försäkringsintyg.

Försäkringen innehåller bland annat ett personskadeskydd som motsvarar en reseförsäkring. Försäkringen innehåller inte något egendomsskydd men det går att teckna en kompletterande egendomsförsäkring.

Medföljande familj

Försäkringen omfattar medföljande familj som uppfyller kraven och är inskrivna i URA-avtalet. Medföljande som är inskrivna i URA-avtalet måste ha egna försäkringsintyg. Läs nedan om att beställa försäkringsintyg.

Förberedelser innan avresa

Innan avresa ska medarbetaren ha fått information om URA-försäkringen och tilldelats ett försäkringsintyg.

Försäkringsvillkor URA-försäkring (kammarkollegiet.se)

Det finns två olika slags intyg:

  • pappersintyg utfärdat av Kammarkollegiet

  • försäkringskort "Medical insurance card URA-insurance"

Pappersintyget används vanligtvis när medarbetaren måste ansöka om ett visum och därmed bevisa sitt försäkringsskydd.

I andra situationer kan vilket som helst av intygen användas.

Att beställa pappersintyg

För att beställa ett pappersintyg skickar du en beställning via e-post till forsakring@kammarkollegiet.se.

Vi behöver veta det här när du gör en intygsbeställning

  • Typ av försäkring
  • Namn och födelsedata på den eller de som ska ha intyg
  • Försäkringsperiod

Du får en bekräftelse på att vi tagit emot din beställning. Den hanteras vanligen inom loppet av några dagar.

 

Information beställ intyg

Att beställa försäkringskort

För att beställa försäkringskort skickar du en beställning via e-post till forsakring@kammarkollegiet.se

Det kan vara bra att ha några tomma kort för framtida utlandsstationeringar.

Kompletterande egendomsförsäkring till URA

Vid behov kan en separat egendomsförsäkring tecknas för medarbetaren. Detta måste göras genom att skicka in en beställning till Kammarkollegiet.

Information om egendomsförsäkring

Information om hur du tecknar en egendomsförsäkring

Sidor utanför umu.se

Kontakt

 

Foto:

 Rosita Nilsson

HR-strateg vid Personalenheten
rosita.nilsson@umu.se
📞 090-786 54 69

Rosita Nilsson
2021-06-11