Rapportering av löneunderlag

 

Foto:

PASS eller via blankett

Rapportering av löneunderlag sker antingen i PASS via egenrapportering av anställd eller via blankett, beroende på typ av ärende.

Registrering och attestering i PASS och på blankett ska ske löpande. För att löneunderlagen garanterat ska komma med till innevarande månads löneutbetalning ska de vara löneadministrationen tillhanda senast den 10:e i månaden. 

Vid rapportering på blankett, använd alltid senast uppdaterad version. Se aktuella blanketter för personaladministration.

Lönekörning

Varje månad görs en ordinarie och en extra lönekörning med undantag för augusti månad då ingen extrakörning körs. Information om utbetalningsdatum m.m.

Registrera lönekonto

Vid nyanställning och vid utbetalning av arvode första gången, kom ihåg att uppmana medarbetaren att registrera sitt lönekonto hos Danske Bank. 

Birgitta Berglund
2021-10-11