Registrera ny anställning

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

För att kunna registrera nya anställningar i Primula behöver du ha utökad behörighet i Primula. På denna sida samlas guider och lathundar som hjälper dig att skapa och hantera anställningsärenden på rätt sätt.

 

Foto:

Om en person saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer behövs ett fiktivt personnummer för att registrera anställningen i Primula.

Registrera anställning med fiktivt personnummer

Uppgifter som ska ingå i anställnings- och kompetensärendet

Här följer en förteckning över poster som behöver anges i Primula när ett anställnings-eller kompetensärende administreras. 

Anställningar sammanställning

Lathund anställningsärendet

Befattningsbenämning och befattningskod

Alla befattningar har en kort befattningskod, en lång befattningskod och en sifferkod.

Se respektive bilaga för en förteckning över aktuella koder:

Samtliga befattningsbenämningar

Lärarbefattningar

Tjänstgöringsort

Se bilaga för en förteckning över aktuella koder:

Tjänstgöringsort

Arbetsställe

Arbetsstället ska anges med ett Cfar-nummer. Se bilaga för en förteckning över aktuella koder :

Arbetsställe/Cfar-nummer

Arbetstidsschema 

För all månadsanställd personal ska ett schemanummer anges baserat på arbetstidsavtal, tjänstgöringsgrad och huruvida den anställda ska tjänstgöra lika lång tid varje dag eller ha ett schema som koncentrerar arbetstiden över en, två, fyra eller sex veckor.

Se bilaga för en förteckning över aktuella koder:

Scheman för olika arbetstidsavtal 

Tidsbegränsning

För olika typer av tidsbegränsade anställningar gäller olika tidsbegränsningsgrunder.

Se bilaga för en förteckning över tidsbegränsningsgrunder och avtal:

Lathund anställningar

Tidsbegränsade anställningar anges i Primula med tidsbegränsningskoder.

Se bilaga för en förteckning över aktuella koder:

Tidsbegränsningskoder

Kompetens

I kompetensärendet ska den anställdes högsta examen anges och eventuell pedagogisk meritering eller titel.

Utbildning högsta examina

Ämnestillhörighet

Ämnestillhörighet för forskande och undervisande personal anges med en tresiffrig kod som har tagits fram av Statistiska centralbyrån.

Se bilaga för en förteckning över aktuella koder:

Ämnestillhörighet för forskande och undervisande personal

Avslutskoder

När en anställning i Primula avslutas anges någon av avslutskoderna i bilagan:

Avslutskoder i Primula

HR-system

🛠 HR-guiden är under uppbyggnad

I samband med nylanseringen av medarbetarwebben Aurora lanseras även HR-guiden som ersätter sidorna om personal i Chefshandboken.

Har du förslag på förbättringar eller felaktigheter som behöver åtgärdas i HR-guiden? Kontakta Sara Rambe.

Birgitta Berglund
2021-10-13