Uppsägning vid uppnådd LAS-ålder

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Om er institution har medarbetare som uppnår 68 år behöver ni ta ställning till om personens anställning ska fortsätta eller avslutas.

Bakgrund och regler


Från 1 januari 2020 gäller nya regler i LAS, lagen om (1982:80) anställningsskydd. Förändringen innebär:

  • att den som har tillsvidareanställning vid Umeå universitet har rätt att arbeta till dess personen fyller 68 år
  • att arbetsgivaren kan erbjuda fortsatt anställning efter 68 år fyllda om det finns ett tydligt verksamhetsbehov.

Huvudregeln är dock att medarbetare som fyller 68 år sägs upp av arbetsgivaren.

Denna hantering är en förändring utifrån tidigare lagstiftning då av alla anställningar avslutades då medarbetaren fyllde 67 år och hanteringen skedde centralt. Det fanns då inte heller någon möjlighet att arbeta kvar på befintlig anställning.

Tillvägagångssätt för uppsägning eller fortsatt anställning vid 68 år

Din institution/enhet ansvarar för att säga upp medarbetaren antingen vid fyllda 68 år eller vid senare tillfälle om fortsatt anställning erbjudits.

I länkad handläggningsordning finner ni information om hur ni ska gå till väga. Ni ansvarar bland annat för:

  • Att uppsägningen föregås av en underrättelse som skickas till medarbetaren
  • Att varsel om att en uppsägning ska ske skickas till dennes fackliga organisation.
  • Att underrättelse och varsel skickas cirka fyra veckor innan ett uppsägningsbesked överlämnas eller skickas till medarbetaren.

Uppsägningstiden är en månad och kan börja tidigast den dagen personen fyllt 68 år. För detaljerad information, se handläggningsordningen.

Om medarbetaren väljer att själv avsluta anställningen

Vill medarbetaren sluta sin anställning före 68 års ålder gör hen en egen uppsägning, med uppsägningstid enligt avtal.

Instruktioner till medarbetare finns på Aurora: Egen uppsägning

Elizabet Westerlund
2022-11-17