Initiera val av arbetsmiljöombud

Som chef är det ditt ansvar att initiera arbetet med att nominera arbetsmiljöombud men det är dina medarbetare som faktiskt ska välja vem de vill ha som ombud.

Ditt ansvar som chef är att initiera arbetet med att utse ett arbetsmiljöombud.

Det är dina medarbetarna som gemensamt väljer vem de önskar ska vara arbetsmiljöombud på institutionen eller enheten. Detta kan ni exempelvis välja vid en arbetsplatsträff. En större institution eller enhet kan behöva flera arbetsmiljöombud.

När dina medarbetare har beslutat vem de vill ha som ombud så skickar du nomineringsblanketten till facken, som sedan formellt fattar ett gemensamt beslut och utser arbetsmiljöombudet.

På sidan arbetsmiljöorganisation hittar du en aktuell lista över arbetsmiljöombud och huvudarbetsmiljöombud.

Kontaktpersoner

Organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Foto:

Jeanette Lövqvist 
HR-strateg vid Personalenheten
jeanette.lovqvist@umu.se
📞 090-786 53 79

 

Foto:

Pernilla Jansson
HR-strateg vid Personalenheten
pernilla.jansson@umu.se
📞 090-786 62 25

 

Foto:

Linda Johnson
HR-strateg vid Personalenheten
linda.johnson@umu.se
📞 090-786 55 04

 

Foto:

Annelie Mellström
HR-specialist vid Personalenheten
annelie.mellstrom@umu.se
📞 090-786 62 72

Elizabet Westerlund
2022-09-22