Covid-information för chefer och HR-stöd

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

På dessa sidor hittar du som chef information relaterat till covid-19.

Arbetsmiljö vid arbete hemma

Arbetsgivare har ansvar för att medarbetarnas arbetsmiljö är säker och inte bidrar till att skapa ohälsa även vid arbete hemma.

Riskbedömning vid återgång till arbetsplatsen

Läs mer om riskbedömning och förebyggande av smittrisker i samband med återgång till arbetsplatsen under höstterminen 2021.

Munskydd

I situationer där det inte går att undvika närkontakt ska munskydd användas.

Anmälan av allvarligt tillbud

Anmälan om allvarligt tillbud och dokumentation ska göras om exponering för covid-19 skett i samband med arbete eller studier.

Anna Lawrence
2021-11-19