Covid-information för chefer och HR-stöd

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

På dessa sidor hittar du som chef information relaterat till covid-19.

Arbetsmiljö vid hemarbete

Arbetsgivare har ansvar för att medarbetarnas arbetsmiljö är säker och inte bidrar till att skapa ohälsa även vid arbete hemma.

Läs mer om hemarbete

Riskgrupper och oro bland medarbetare

Läs mer om hur du kan stötta dina medarbetare som är i riskgrupp för allvarlig covid-19 eller som känner sig oroliga över pandemin.

Läs mer om riskgrupper, oro och skyddsutrustning 

Munskydd

I situationer där det inte går att undvika närkontakt ska munskydd användas.

Läs mer om munskydd

Anmälan av allvarligt tillbud

Anmälan om allvarligt tillbud och dokumentation ska göras om exponering för covid-19 skett i samband med arbete eller studier.

Läs mer om hur du anmäler

🛠 HR-guiden är under uppbyggnad

I samband med nylanseringen av medarbetarwebben Aurora lanseras även HR-guiden som ersätter sidorna om personal i Chefshandboken.

Har du förslag på förbättringar eller felaktigheter som behöver åtgärdas i HR-guiden? Kontakta Sara Rambe.

Anna Lawrence
2021-07-05