Munskydd

I situationer där människor inte kan undvika att vistas nära varandra bör universitetet tillhandahålla och erbjuda munskydd till studenter och medarbetare. Respektive chef eller prefekt ansvarar för att de munskydd som verksamheten behöver köps in och detta bekostas av verksamheten.

Region Västerbotten har nyligen utfärdat rekommendationer om att munskydd ska användas i situationer där människor inte kan undvika att vistas nära varandra. Av den anledningen inför Umeå universitet en rekommendation om att verksamheter bör tillhandahålla munskydd i sådana situationer. Huvudinriktningen ska dock fortfarande vara att undvika att vistas på campus och träffa andra. När möten mellan människor är nödvändiga är det viktigt att hålla avstånd. Även om munskydd används ska fysisk distansering hållas så långt det är möjligt.

Umeå universitet rekommenderar att ansvarig prefekt eller chef ser till att munskydd köps in och tillhandahålls för de situationer där människor inte kan undvika att vistas nära varandra. Detta gäller särskilt vid obligatoriska undervisningsmoment eller arbetsuppgifter som inte kan genomföras med fysisk distansering. Kostnaden för munskydd faller på respektive institution, enhet eller motsvarande.

Umeå universitet följer rekommenderade avstånd vid salstentamen och har kraftigt begränsat antalet skrivande i varje sal för att minska risk för smittspridning. Trots detta rekommenderar smittskyddet att munskydd används av skrivande och personal vid salstentamen som en extra säkerhetsåtgärd. För salstentamen som genomförs i Tentamensservice regi tillhandahåller Universitetsservice munskydd för studenter och medarbetare.

Umeå universitet kan inte kräva att studenter eller medarbetare bär munskydd för att delta eller utföra arbetsuppgifter, men samtliga bör informeras om den regionala rekommendationen och erbjudas möjlighet att bära munskydd.

Tänk på att munskydd aldrig ersätter de allmänna rekommendationerna om att stanna hemma om du känner dig sjuk, att tvätta händerna ofta samt att hålla fysiskt avstånd till andra personer.

Rekommendationen om munskydd i universitetets verksamhet gäller tills vidare.

Så här köper du in munskydd

Munskydd beställs via inköpsportalen i Raindance.

Folkhälsomyndighetens rekommenderar kvalitetssäkrade, det vill säga CE-märkta, engångsmunskydd som uppfyller kraven i standarden SS-EN14683:2019. Det munskydd som finns att beställa via Raindance är CE-märkt. Leveranstiden beräknas till minst en vecka.

Informera om hur munskydd ska användas

I situationer där munskydd rekommenderas är det också viktigt att bäraren får information om hur munskyddet ska användas på rätt sätt. Folkhälsomyndigheten ger följande information:

Ett munskydd ska hela tiden täcka både näsa och mun, sluta tätt kring näsryggen, kinderna och hakan och det ska inte vidröras medan det används.

Ta på munskydd

  1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
  2. Kontrollera att munskyddet är helt och rent.
  3. Placera munskyddet rättvänt över näsa, mun och haka. Om munskyddet har en metallskena ska den placeras uppåt. Banden ska sitta runt öronen eller huvudet. Se till att munskyddet sluter tätt utan några glipor.
  4. Rör inte munskyddet när du har det på dig. Om du tar i munskyddet behöver du tvätta dina händer igen.

Ta av munskydd

  1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
  2. Ta tag i banden och lyft bort munskyddet utan att röra resten av munskyddet.
  3. Kasta engångsmunskyddet i ett vanligt sopkärl.
  4. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.

Avfallshantering

Använda munskydd slängs direkt i en soppåse eller avfallspåse som knyts ihop när den töms och hanteras som vanligt avfall. Munskydd ska inte räknas som riskavfall. Var noga med handhygienen vid kontakt med använda munskydd.

Affisch

Det finns också en affisch som kan sättas upp i anslutning till lokaler där munskydd rekommenderas. Affischen finns på flera språk och kan laddas ner och skrivas ut från Folkhälsomyndighetens webbplats.

Information till studenter och medarbetare

Hänvisa medarbetare och studenter till information om Munskydd eller Face masks på umu.se.

Frågor?

Om du har frågor, vänligen vänd dig till krisledningsgruppen, corona@umu.se.

Anna Lawrence
2021-06-10