Internationella HR-frågor

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Här finns samlad information om regler och rutiner för internationella medarbetare och besökare och medföljande familj.

 • Migrationsregler och tillstånd 
  Sidorna ger dig information och vägledning kring de tillstånd som finns för internationella medarbetare.
  Migrationsregler och tillstånd

 • Folkbokföring (personnummer) och samordningsnummer
  En nyanställd internationell medarbetare behöver ett personnummer eller ett samordningsnummer för att kunna betala skatt och identifiera sig vid kontakt med myndigheter. Sidan ger en överblick.
  Folkbokföring (personnummer,) och samordningsnummer

 • Registrera anställning med fiktivt nummer

  Om en anställd saknar personnummer eller samordningsnummer behöver Löneadministrationen skapa ett så kallat fiktivt personnummer Primula innan ett anställningsavtal kan upprättas.
  Registrera anställning med fiktivt nummer

 • Öppna bankkonto
  De flesta internationella medarbetare behöver ett bankkonto under sin tid i Sverige. Det finns många viktiga saker att tänka på i samband med ett ansöka om och ha ett bankkonto.
  Bankkonto

 • Forskarskatt
  Vissa internationella forskare som tar anställning hos en svensk arbetsgivare kan få bli beskattade enligt regler om särskilda skattelättnader för utländska nyckelpersoner – så kallad forskarskatt. 
  Forskarskatt

Kontakt

Innan du kontaktar Personalenheten kan du själv söka efter information och vägledning i HR-guiden.

Vid behov av rådgivning i internationella HR-frågor kan du som HR/motsvarande skicka ett ärende till den gemensamma funktionsbrevlådan interhr@umu.se 
Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.

Internationella hr-nätverket

Du som HR/motsvarande som arbetar med internationella HR-frågor är välkommen att delta i universitetets internationella HR-nätverk.

Nätverket samordnas av Personalenheten och erbjuder regelbundna möten, nyhetsspridning och möjligheten att diskutera frågor med andra HR-kollegor. 

Klicka här för att ansöka om medlemskap i Internationella HR-nätverkets teamsgrupp

Elizabet Westerlund
2023-02-10