Folkbokföring för familj

Vad som krävs för medföljande familj beror på vilket medborgarskap de har samt vilket medborgarskap den anställde eller stipendiaten har.

Medföljande partner från EU/EES 

Om partnern är medborgare i ett EU- eller EES-land kan de ha en egen uppehållsrätt om de uppfyller något av följande villkor:

  • de arbetar, tillhandahåller tjänster eller har eget företag i Sverige
  • de söker arbete
  • de ska studera
  • de ska leva på sina tillgångar (egna medel).

Medföljande partner kan även ha uppehållsrätt om hon/han följer med eller flyttar till en familjemedlem som redan har uppehållsrätt här i Sverige. 

Medföljande partner från land utanför EU/EES

Om partnern är medborgare i ett land utanför EU/EES behöver de  uppehållskort.

Handlingar som styrker relationen

Oavsett medborgarskap behöver den anställde/stipendiaten och medföljande partner/familj styrka sin relationen till varandra. För detta behövs:

  • Handlingar som styrker civilståndet, till exempel ett vigselbevis.
  • Födelsebevis, endast för medföljande barn.
  • Handlingar som styrker att de tillhör samma familj.

Följ länken för att få mer information om vilka handlingar som behövs för att lämna in en ansökan för familjemedlem. 

Skatteverkets information

Migrationsverkets information

Medföljande partner från nordiskt land

Nordiska medborgare har rätt att bosätta sig i vilket land de vill inom norden. 

Nordiskt samarbete information

Jannike Hurenkamp
2023-11-02