Försäkringar för anställda

Försäkringar för anställda


Statens tjänstereseförsäkring - erättning från Kammarkollegiet vid förlust och skada i samband med tjänsteresa
URA-försäkring - ersättning från Kammarkollegiet om du utlandsstationeras för längre tjänsteresa
Utländska medborgare som stannar kortare tid än 1 år och inte kvalificerar sig för folkbokföring kan vid behov även omfattas av Kammarkollegiets försäkring för utländska besökare.

Elizabet Westerlund
2023-01-25