Försäkringar för stipendiater och besökare

Försäkringar för stipendiater och besökare

Arbets/personskadeförsäkring - ersättning från Kammarkollegiet. En speciellt anpassad försäkring för våra utländska gäster
Statens tjänstereseförsäkring - erättning från Kammarkollegiet vid förlust och skada i samband med tjänsteresa

Elizabet Westerlund
2023-01-25