Uppehållstillstånd för besök (utbytesdoktorander, gäster)

Utbytesdoktorander och gäster som vill besöka Sverige längre tid än 90 dagar ska ansöka om ett uppehållstillstånd för besök. Ett uppehållstillstånd för besök gäller som längst upp till 12 månader. För besök kortare tid än 90 dagar behöver medborgare från vissa länder ett visum.

Utbytesdoktorander

Utbytesdoktorander som vill besöka Sverige längre tid än 90 dagar ska ansöka om ett uppehållstillstånd för besök. Ett uppehållstillstånd för besök kan beviljas för längst 12 månader. 

Den som är antagen till en forskarutbildning och ska bedriva en del av sin utbildning här ska ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Uppehållstillståndet gäller bara för besök och doktoranden får inte arbeta eller bosätta sig i Sverige. 

Personen blir inte folkbokförd i Sverige och har inte rätt till sociala förmåner. 

För att få uppehållstillstånd för besök ska den sökande:

  • kunna försörja sig under den tid de ska vara i Sverige
  • ha ett giltigt pass (passet ska vara giltigt minst tre månader efter besökets slutdatum)
  • ha en returbiljett eller pengar för att köpa en biljett.

Ansökan ska bestå av följande: 

  • kopia av hemlandspass som visar personuppgifter samt alla sidor i passet som visar in- och utresestämplar och viseringar (läs mer om att göra korrekta passkopior)
  • kopia av gällande uppehållstillstånd i ett annat Schengenland, om personen har ett sådant
  • en inbjudan från mottagande institution (inbjudan ska ange hur länge besöket beräknas pågå) 
  • intyg eller antagningsbesked från hemuniversitetet
  • intyg om försörjning (egna medel eller stipendium).

Inbjudan från institutionen

Det finns ingen mall för hur inbjudan från Umeå universitet ska se ut. Vi rekommenderar att man tydligt skriver fram förutsättningarna för vistelsen. Anledning, tidsperiod, ansvarig på institutionen, vad personen ska göra under sin vistelse, vad personen själv står för (alternativt det andra lärosätet eller arbetsgivaren) samt vad institutionen på Umu ska bidra med t.ex. utrymme i forskningslabb/arbetsrum. 

Uppehållstillstånd för besök (Migrationsverkets information)

Gäster som ska forska med egna medel

Inbjudna gäster som inte är anställda eller tilldelas ett stipendium från Sverige och som ska besöka institutionen (för t.ex. en sabbatical) kan antingen ansöka om ett uppehållstillstånd för besök alternativt ett uppehållstillstånd för forskning - om vistelsen överstiger 90 dagar. Under 90 dagar gäller att de medborgare som är viseringspliktiga behöver visum för inresa.

Om personen har ett långvarigt samarbete med en forskare vid Umeå universitet finns en möjlighet att ansöka om ett uppehållstillstånd för forskning vid rörlighet för längre vistelse. Detta kräver att besökaren har en pågående anställning i EU/EES-land och ett giltigt uppehållstillstånd till forskning i det landet. Se särskilda villkor.

Uppehållstillstånd för rörlighet för längre vistelse.

Försäkringsintyg

Utbytesdoktorander och gäster omfattas av Kammarkollegiets samlingsförsäkring "Försäkring för utländska besökare". Till sin ansökan behöver de ett försäkringsintyg. Försäkringsintyget undertecknas av mottagande institution.

Information om försäkringar samt mall för försäkringsintyg

Praktikanter 

Mer information om vilka regler för uppehållstillstånd som gäller kring mottagandet av en internationell praktikant kan ni hitta under sidorna Ta emot en internationell praktikant.

Ta emot en internationell praktikant

Kontakt

Innan du kontaktar Personalenheten kan du själv söka efter information och vägledning i HR-guiden.

Vid behov av rådgivning i internationella HR-frågor kan du som HR/motsvarande skicka ett ärende till den gemensamma funktionsbrevlådan interhr@umu.se 
Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.

Jannike Hurenkamp
2024-03-11