HR-system och verktyg

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Umeå universitet har flera IT-system och webbaserade tjänster som stödjer olika delar av våra HR-processer. Här listas de olika systemen och deras användningsområden.

 

Foto:

PASS (Personaladministrativ självservice)

Verktyg för att bl a administrera ledigheter, frånvaro och reseräkningar.

Läs mer om PASS för chefer och HR-stöd

Primula

Universitetets personal- och lönesystem som hanterar alla personal­administrativa processer från anställning till pension.

Läs mer om Primula

Retendo/BPS

Umeå universitet webbaserade system för bemanningsplanering.

Läs mer om BPS

Varbi

System för personalrekrytering och befordran. All rekrytering vid Umeå Universitet, inklusive rekryteringsprövningar, hanteras i Varbi.

Läs mer om Varbi

Adato

Verktyg för att hantera sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden. 

Läs mer om Adato

IA-systemet

IA-systemet är ett digitalt verktyg för att hantera arbetsskador och tillbud.

Läs mer om att hantera arbetsolyckor och tillbud

Fokus

System för statistik och uppföljning. Fokus hämtar statistisk information om universitets personal ur Primula och presenterar den på ett sätt som underlättar för uppföljning.

Läs mer om Fokus

IT på Aurora

Therese Holmgren
2023-09-18