IA-systemet – IT-system för arbetsmiljöhändelser

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Under 2021 arbetar Umeå universitet med att införa IA-systemet, ett digitalt verktyg för och rapportera och hantera tillbud och arbetsskada på ett mer strukturerat och effektivt sätt. En projektgrupp tillsattes för att arbeta med detta. Ansvarig för införandet är Personalenheten men detta sker i samarbete med Lokalförsörjningsenheten och ITS.

 

Foto:

 IA systemet är ett verktyg som har utvecklats av AFA försäkringar och används av flera stora arbetsgivare och flera universitet och högskolor har precis som Umeå universitet tänkt anslutit sig till denna tjänst. IA är en förkortning för informationssystem om arbetsmiljö.

Systemet är utformat för att hantera avvikelser i arbetsmiljön. Tanken är att Umeå universitet i ett första steg ska använda sig av funktionen att rapportera tillbud och arbetsskada. Systemet riktar sig till både studenter och medarbetare och tanken är att förenkla anmälan och av tillbud och arbetsskador.

Relaterad information på andra webbplatser

IA-systemet (AFA försäkring)

KONTAKT

 

Foto:

Linda Johnson
HR-strateg vid Personalenheten
linda.johnson@umu.se
📞090-786 55 04

Sara Rambe
2021-11-02