Översikt över rekryteringsprocessen

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

HR-guidens vägledning till rekryteringsprocessen är indelad i tre delar. Den övergripande processen gäller både vid läraranställningar och T/A-anställningar, men ansvarsfördelning och vissa steg längs vägen skiljer sig åt beroende på vilken befattning rekryteringen gäller.

 

Foto:

För att ge en praktisk vägledning till de lagar och förordningar som en myndighet har att förhålla sig till har rekryteringsprocessen på Umeå universitet delats in i tre steg. Syftet med processen är att säkerställa välgrundade, effektiva och kvalitetssäkrade rekryteringar. Processen beskrivs i universitetsgemensamma styrdokument och understöds av IT- system.

Den övergripande processen gäller både vid läraranställningar och T/A-anställningar, men ansvarsfördelning och vissa steg skiljer sig åt beroende på vilken befattning rekryteringen gäller.

Rekryteringsprocessens tre delar

 

Foto:

Del 1: Initiera

Rekryteringsprocessen inleds med att planera arbetet, undersöka behoven och formulera en kravprofil. Vid T/A anställningar ska ärendet rekryteringprövas (se vidare mall för rekrytering T/A.)

Även vid lärarrekryteringar ska en rekryteringsanhållan genomföras (se vidare regel för rekryteringsprocess för lärare).

Rekryteringsprocessen 1: Initiera

Del 2: Rekrytera

När kravprofilen är klar och rekryteringsprövning/anhållan är godkänd kan rekryteringsprocessen gå vidare till annonsering och spridning av den lediga anställningen. Syftet är att få in ansökningar från kvalificerade och motiverade kandidater. Här beskrivs också stegen i urvalsarbetet – från bedömning och rangordning av ansökningar via intervjuer till referenser.

Rekryteringsprocessen 2: Rekrytera 

Del 3: Anställa

Efter att urvalsarbetet är genomfört ska beslut fattas om vilken kandidat som är mest kvalificerad utifrån förtjänst och skicklighet. Här kan du läsa mer om hantering gällande beslutsfattande, anställningsvillkor, anställningskontrakt samt hanteringen av överklagande.

Rekryteringsprocessen 3: Anställa

Rosita Nilsson
2022-01-17