Tidsbegränsade anställningar

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Anställningar under en begränsad tid kan vara aktuella för såväl lärare som teknisk och administrativ personal. Här kan du som chef läsa mer om olika typer av tidsbegränsade anställningar och regelverket som är kopplat till dem.

Om en anställning ska tidsbegränsas måste det bestämmas vid anställningstillfället, annars är anställningen att betrakta som en tillsvidareanställning.

Grund för tidsbegränsade anställningar

För att tidsbegränsa en anställning krävs grund i lag, förordning eller kollektivavtal.

Caroline Henrysson
2023-09-18