Chefsintroduktion

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Chefsintroduktion är en satsning för att utveckla viktiga grundläggande kunskaper hos nya chefer och ledare inom Umeå universitet. Deltagande i chefsintroduktion är en del i ledningsuppdraget.

Varje termin ges en introduktionsutbildning för blivande eller nya chefer och ledare vid Umeå universitet. Umeå universitet har som målsättning att samtliga nya chefer ska genomgå utbildningen i samband med att de tillträder. 

Höstterminens (2021) utbildningsdagar kommer att vara den 16 och 17 november samt 14 december. Chefsintroduktionen utvecklas just nu för att även kunna innehålla självstudier före, under och efter utbildningsdagarna.

Sista anmälningsdag är den 10 oktober.

Förväntade resultat

Efter att ha genomgått chefsintroduktion förväntas du som chef

  • ha en översiktlig bild av chefens ansvar för ekonomi, personal och verksamhet
  • veta var i organisationen kompetensstödet finns i olika frågor som rör verksamheten.

Genomförande

Utbildningen omfattar totalt tre utbildningsdagar samt självstudier. Tiden för självstudier omfattar ca 4h före, 3h under och 2h efter utbildningsdagarna.

Anmälan

Anmälan till chefsintroduktionen görs i samråd med överordnad chef för respektive verksamhetsområde, dvs. dekan, förvaltningschef, överbibliotekarie m.fl.

För kursdeltagarens del utgår inga avgifter för deltagandet.


Sista anmälningsdag är 10 oktober.
Anmäl dig här: Länk till anmälan

Cirka en till två veckor innan kursstart får du en bekräftelse och veta om du fått en plats på kursen.

En lärmiljö för självstudier är just nu under uppbyggnad i Canvas. Senast den 15 oktober kommer du att få en bekräftelse och få veta om du fått en plats på kursen. Då kommer du också att få tillgång till kursen i Canvas och kan påbörja dina självstudier.

Schema för terminens kurstillfälle

Dag 1

Datum: 16 november 2021
Tid: 08:30-16:45
Plats: Umeå Folkets Hus

Dag 2

Datum: 17 november 2021
Tid: 09:00-16:00
Plats: Umeå Folkets Hus

Dag 3
Datum:
14 december 2021
Tid: 09:00-16:00
Plats: Umeå Folkets Hus

Kontakt

Vid eventuella frågor kring Chefsintroduktionen eller din anmälan är du välkommen att kontakta Anna Mothander  eller Torbjörn Forsberg på Personalenheten.

Kontakt

 

Foto:

Anna Mothander
Områdeschef vid Personalenheten
anna.mothander@umu.se
📞 090-786 66 78

Kontakt

 

Foto:

Torbjörn Forsberg
HR-strateg vid Personalenheten
torbjorn.forsberg@umu.se
📞 090-786 70 80

Sara Rambe
2021-09-17