Chefsintroduktion

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Chefsintroduktion är en satsning för att utveckla viktiga grundläggande kunskaper hos nya chefer och ledare inom Umeå universitet. Deltagande i chefsintroduktion är en del i ledningsuppdraget.

Varje termin ges en introduktionsutbildning för blivande eller nya chefer och ledare vid Umeå universitet. Umeå universitet har som målsättning att samtliga nya chefer ska genomgå utbildningen i samband med att de tillträder. 

Under vårterminen 2021 genomfördes chefsintroduktionen med start 23 februari.

Sista anmälningsdag var 4 februari.

Förväntade resultat

Efter att ha genomgått chefsintroduktion förväntas du som chef

  • ha en översiktlig bild av chefens ansvar för ekonomi, personal och verksamhet
  • veta var i organisationen kompetensstödet finns i olika frågor som rör verksamheten.

Genomförande

Utbildningen omfattar normalt totalt tre utbildningsdagar, men kommer under coronatiden, när vi jobbar på distans, förändras till att vara 4 kortare dagar och ske via Zoom.

Anmälan

Anmälan till chefsintroduktionen görs i samråd med överordnad chef för respektive verksamhetsområde, dvs. dekan, förvaltningschef, överbibliotekarie m.fl.

För kursdeltagarens del utgår inga avgifter för deltagandet.

Sista anmälningsdag är 4 februari.

Anmäl dig här: Länk till anmälan

Cirka en till två veckor innan kursstart får du en bekräftelse och veta om du fått en plats på kursen.

Schema för terminens kurstillfälle

Dag 1

Datum: 23 februari 2021
Tid: 09:00-15:05
Plats: Digitalt möte i Zoom

Dag 2

Datum: 24 februari 2021
Tid: 09:00-16:15
Plats: Digitalt möte i Zoom

Dag 3

Datum: 18 mars 2021
Tid: 09:00-16:30
Plats: Digitalt möte i Zoom

Dag 4

Datum: 24 mars 2021
Tid: 09:00-14:30
Plats: Digitalt möte i Zoom

Kontakt

Vid eventuella frågor kring Chefsintroduktionen eller din anmälan är du välkommen att kontakta Anna Mothander på Personalenheten.

Kontakt

 

Foto:

Anna Mothander
Områdeschef vid Personalenheten
anna.mothander@umu.se
📞 090-786 66 78

🛠 HR-guiden är under uppbyggnad

I samband med nylanseringen av medarbetarwebben Aurora lanseras även HR-guiden som ersätter sidorna om personal i Chefshandboken.

Har du förslag på förbättringar eller felaktigheter som behöver åtgärdas i HR-guiden? Kontakta Sara Rambe.

Sara Rambe
2021-06-10