Chefsintroduktion

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Chefsintroduktion är en satsning för att utveckla viktiga grundläggande kunskaper hos nya chefer och ledare inom Umeå universitet. Deltagande i chefsintroduktion är en del i ledningsuppdraget.

Varje termin ges en introduktionsutbildning för blivande eller nya chefer och ledare vid Umeå universitet. Umeå universitet har som målsättning att samtliga nya chefer ska genomgå utbildningen i samband med att de tillträder. 

Vårterminens (2022) utbildningsdagar kommer att vara den 17 februari, 2 mars samt 31 mars.
Innan respektive utbildningsdag ska deltagarna ta del av ett förberedelsematerial i lärplattformen Canvas. Syftet med detta upplägg är att vara väl förberedd inför de gemensamma utbildningsdagarna så att vi där kan ha mer av interaktion, reflektion, case och diskussion.

Sista anmälningsdag är den 28 januari. Den 31 januari får du en bekräftelse om du har fått en plats på kursen samt tillgång till förberedelsematerialet i Canvas.

Förväntade resultat

Efter att ha genomgått chefsintroduktion förväntas du som chef

  • ha en översiktlig bild av chefens ansvar för ekonomi, personal och verksamhet
  • veta var i organisationen kompetensstödet finns i olika frågor som rör verksamheten.

Genomförande

Utbildningen omfattar totalt tre utbildningsdagar samt självstudier. Tiden för självstudier omfattar ca 2h före respektive utbildningsdag.

Anmälan

Anmälan till chefsintroduktionen görs i samråd med överordnad chef för respektive verksamhetsområde, dvs. dekan, förvaltningschef, överbibliotekarie m.fl.

För kursdeltagarens del utgår inga avgifter för deltagandet.


Sista anmälningsdag är 28 januari.
Anmäl dig här: Länk till anmälan

Den 31 januari får du en bekräftelse om du har fått en plats på kursen samt tillgång till förberedelsematerialet i Canvas.

Schema för terminens kurstillfälle

Dag 1

Datum: 17 februari 2022
Tid: 08:30-16:15
Plats: Triple Helix, Universitetsledningshuset

Dag 2

Datum: 2 mars 2022
Tid: 08:30-16:15
Plats: Umeå Folkets Hus

Dag 3

Datum: 31 mars 2022
Tid: 08:30-16:15
Plats: Umeå Folkets Hus

Kontakt

Vid eventuella frågor kring Chefsintroduktionen eller din anmälan är du välkommen att kontakta Anna Mothander  eller Torbjörn Forsberg på Personalenheten.

Kontakt

 

Foto:

Anna Mothander
Områdeschef vid Personalenheten
anna.mothander@umu.se
📞 090-786 66 78

Kontakt

 

Foto:

Torbjörn Forsberg
HR-strateg vid Personalenheten
torbjorn.forsberg@umu.se
📞 090-786 70 80

Sara Rambe
2022-01-10