Blankettlista anställning, lön och personal

Anhållan om utlysning - universitetsadjunkt

Anställningsavtal LA01

Anvisning ovanstående blankett

Bilaga till anställningsavtal LA01B

Anställningsavtal LA01C - Employment contract and appendix

Anställningsavtal LA01_med URA-avtal

Anställning med timersättning/Employment hourly compensation

Anställning med timersättning/Employment hourly compensation

Anställning med timersättning/Employment hourly compensation

Ansökningsblankett om ställning som anknuten professor emeritus/emerita

Application for title and status as Affiliated Professor emeritus-emerita

Arvodesräkning - Försöksperson

Arvodesräkning - Opponent/Sakkunnig/Medlemsavgift

Behörighet Primula/Pass

Bilmedgivande LA15

Bisysslor chefer

Bisysslor lärare

Bisysslor - sammanställning institution

Bisysslor - sammanställning fakultet

Danske Bank - UTLAND (Skickas till löneadministrationen)

Deltidstjänstgöring - schema LA16

Distansarbete, enskild överenskommelse

Ensk överensk. - Växla lön till tjänstepension

Ensk överensk. - Växla sp.sem.dgr till tjänstepension 

Ensk överensk. - Avbryta eller upphöra med löneväxling

Flextidsmall TA-personal 2018

Flextidsmall TA-personal 2019

Förmånsbeskattning LA17

Kontoändring LA03

Ledighetsansökan LA07

Löneavdrag LA900

Semesterdagar-kostnadsberäkning-Mall

Ramavtal intermittent anställning

Reseförskott LA13

Reseräkning LA14

Reseräkning LA14b - Basis for travel expense

Räkning - representation LA04

Räkning - utlägg LA05

Räkning utlägg - Expense claim LA05b

Semesteransökan LA06

Semesterförläggning – beslut

SINK-ansökan 2019 OBS! Öppna i Internet Explorer  

SINK-application 2019 OBS! Öppna i Internet Explorer

Sjukförsäkran LA09

Stipendium (Studentcentrum) LA02

Stipendium LA02b

Studerande - Ersättning/bidrag LA905

Student - Reimbursement/allocation LA905b

Uppdragstillägg/Lönetillägg LA901

Uppsägning PA01

Övertids/mertid/OB-tillägg LA08

Ann-Christin Edlund
2019-06-14