Blankettansvariga

Synpunkter eller frågor som har med själva blanketten att göra lämnas direkt till den person som är ansvarig för blanketten. Vem som är ansvarig för respektive kategori framgår nedan. Det är de två bokstäverna i blankettkoden som styr vem som har ansvaret. Exempel: har blanketten koden SB02 är det Lena Bohlin du ska kontakta.

Kategorier

- Anställning, lön och personal

Om blankettens namn börjar på LA eller PA, kontakta Ann-Christin Edlund
Om blankettens namn börjar på AM, kontakta Johanna Damber
Blanketten angående samtycke av publicering av personbild, kontakta Lena Bohlin

- Arbetsmiljö

Om blankettens namn börjar på AM, kontakta Johanna Damber

- Juridik

Blanketten avseende behörighet i diariesystemet, kontakta Chatarina Larsson

- Lokaler

Om blankettens namn börjar på SB eller US, kontakta Lena Bohlin

- Ekonomi och planering

Om blankettens namn börjar på EA, kontakta Christina Adolfsson

- Kommunikation

Om dina frågor rör denna kategori, kontakta Bobo Spetz

- Utbildning och forskning

Om dina frågor rör denna kategori, kontakta Daniel Andersson

 

Peter Nordin
2015-02-17