Blankettansvariga

Synpunkter eller frågor som har med själva blanketten att göra lämnas direkt till den person som är ansvarig för blanketten. Vem som är ansvarig för respektive kategori framgår nedan.

Kategorier

- Anställning, lön och personal

Om blankettens namn börjar på LA eller PA, kontakta Ann-Christin Edlund
Blanketten angående samtycke av publicering av personbild, kontakta Gunilla Stendahl.

- Juridik

Blanketten avseende behörighet i diariesystemet, kontakta Chatarina Larsson

- Ekonomi och planering

Om blankettens namn börjar på EA, kontakta Christina Adolfsson

- Utbildning och forskning

Om dina frågor rör denna kategori, kontakta Daniel Andersson

 

Peter Nordin
2021-01-14