Blankettlista ekonomi

Logga in för att se mer information på denna sida.

Beställning/inköp

Beställning av upphandling UH04

Direktupphandling - blankett och dokumentation UH03

Inköpskonto - ansökan

Inköpskonto - begäran om dispens

Upprättande av beställningsordning EA41

Redovisning/Raindance

Ansökan om dispens för beloppsgräns - representation
Anläggningstillgång - Inför definitivsättning EA19

Anläggningstillgångar/förbrukningsinventarie - Avyttring/ändring EA14

Anläggningstillgångar - inventeringsförrättare EA40

Ansökan om behörighet till Raindance ekonomisystem

Bokföring/omföring EA13

Delegation av teckningsrätt EA11

Ekonomisk redovisning av Externa bidrag EA02

EU-projekt koordinatorsmedel EA32

Faktura/Utbetalning - Svenska EA28

Faktura/utbetalning - utländsk EA36

Fakturaunderlag - Externfaktura EA20

Fakturaunderlag - Internfaktura EA21

Manuell utbetalning - Ej reseförskott EA27

Namnteckningsprov EA12

Uppläggning av projektledare i Raindance

Rekvisition - Externa bidrag EA03

Request för payment/invoice - External funding EA23

Utbetalning EA18

Utlandsbetalning valutakonto EA33

Kassa/handkassa

Intyg - Automattömning EA08

Handkassa - Inventering EA04

Handkassa - Kassaansvar EA39

Handkassa - Kontantjournal EA05

Inbetalningsrapport - Kontantkassa EA09

Kassaansvar - Kontantkassa EA24

Kontantjournal - Kontantkassa EA10

Rekvisition av handkassa/växelkassa EA06

Inventering växelkassa EA38

Växelkassa - kontantkassa EA37

Fonder/utlysning

Ansökan Kempefonder EA22

Application for financial travel support from Kempe EA22

Konferensmedel - utlysning 2017

Konferensmedel - utlysning 2018

Arkivering

Bokföringsmaterial med avvikande arkiveringstid EA35

Etikett pärmrygg (Raindance bokföringsmaterial)

Etiketter (adress till) skanningsföretaget

Etikettmall - utlandsbetalning via fakturaportal

Specifikation av överlämnat bokföringsmaterial EA34

 

 

Logga in på Aurora

Som inloggad på denna sida kan du ta del av fler blanketter som rör ekonomi.

Du hittar länken "Logga in" i fönstrets övre högra hörn.

Christina Adolfsson
2018-06-18