Blankettlista ekonomi

Logga in för att se mer information på denna sida.

Från och med 15 april tar Ekonomienheten emot digitala underskrifter för vissa av våra blanketter. Det framgår i blankettlistan vilka som avses. Observera att dessa blanketter ska skrivas under med EduSign, vi tar inte emot dessa blanketter med manuell underskrift. Se även nedanstående film för mer information.

 

 

 

 

Beställning/inköp

Beställning av upphandling UH04

Direktupphandling - blankett och dokumentation UH03

Inköpskonto - ansökan

Inköpskonto - begäran om dispens EA15

Upprättande av beställningsordning EA41

Redovisning/Raindance

Anläggningstillgång mall etiketter EA17

Ansökan om dispens för beloppsgräns - representation EA16

Anläggningstillgång - Inför definitivsättning EA19

Anläggningstillgångar/förbrukningsinventarie - Avyttring/ändring EA14

Anläggningstillgångar - Inventeringsförrättare EA40

Ansökan om behörighet till Raindance EA25
(Digital underskrift)

Bokföring/omföring EA13

Namnteckningsprov EA12

Delegation av teckningsrätt EA11

Ekonomisk redovisning av Externa bidrag EA02

EU-projekt koordinatorsmedel EA32

Utbetalning - EA18

Faktura/Utbetalning - Svenska EA28

Faktura/utbetalning - utländsk EA36

Fakturaunderlag - Externfaktura EA20

Fakturaunderlag - Internfaktura EA21

Uppläggning av projektledare i Raindance

Rekvisition - Externa bidrag EA03

Request för payment/invoice - External funding EA23

Utlandsbetalning valutakonto EA33

Kassa

Inbetalningsrapport - Kontantkassa EA09
(Digital underskrift)

Kassaansvar - Kontantkassa EA24(Digital underskrift)

Kontantjournal - Kontantkassa EA10

Inventering växelkassa EA38 (Digital underskrift)

Växelkassa - kontantkassa EA37 (Digital underskrift)

Fonder/utlysning

Ansökan Kempefonder EA22

Application for financial travel support from Kempe EA22

Utlysning konferensmedel 2021

Conference grants 2021

Arkivering

Specifikation av överlämnat bokföringsmaterial EA26

Arkivetiketter (Raindance bokföringsmaterial)

Arkivetiketter EU-material
(Raindance bokföringsmaterial)

Arkivetiketter Kontantjournal - Kontantkassa

Etiketter (adress till) skanningsföretaget

 

 

 

Logga in på Aurora

Som inloggad på denna sida kan du ta del av fler blanketter som rör ekonomi.

Du hittar länken "Logga in" i fönstrets övre högra hörn.

Christina Adolfsson
2021-04-15