Blankettlista ekonomi

Logga in för att se mer information på denna sida.

Ansökan Kempefonder EA22

Anhållan om överskridande av beloppsgränser

Application for financial travel support from Kempe EA22

Anläggningstillgång - Inför definitivsättning EA19

Anläggningstillgångar/förbrukningsinventarie - Avyttring/ändring EA14

Beställning av upphandling UH04

Beställningsblankett - Kontorsmaterial/Städmtrl KB01

Beställningsordning EA41

Bokföring/omföring EA13

Bokföringsmaterial med avvikande arkiveringstid EA35

Delegation EA11

Direktupphandling - blankett och dokumentation UH03

Ekonomisk redovisning - Externa bidrag EA02

Etikett pärmrygg (Raindance bokföringsmaterial)

Etiketter skanningsföretaget

Etikettmall - utlandsbetalning via fakturaportal

EU-projekt koordinatorsmedel EA32

Faktura/Utbetalning - Svenska EA28

Fakturaunderlag - Extern faktura EA20

Fakturaunderlag - Internfaktura EA21

Faktura/utbetalning - utländsk EA36

Inventering handkassa EA04

Inventering växelkassa EA38

Inventeringsförrättare - Anläggningstillgångar EA40

Intyg - Automattömning EA08

Inbetalningsrapport - Kontantkassa EA09

Kassaansvar handkassa EA39

Kassaansvar - Kontantkassa EA24

Konferensmedel - utlysning 2017

Kontantjournal - Handkassa EA05

Kontantjournal - Kontantkassa EA10

Manuell utbetalning - ej reseförskott EA27

Namnteckningsprov EA12

Ny Projektledare

Rekvisition av handkassa/växelkassa EA06

Registervård - extern kund EA17

Registervård - Leverantör

Rekvisition - Externa bidrag EA03

Request för payment/invoice - External funding EA23

Specifikation av överlämnat bokföringsmaterial EA34

Utbetalning EA18

Utlandsbetalning valutakonto EA33

Växelkassa - kontantkassa EA37

 

Logga in på Aurora

Som inloggad på denna sida kan du ta del av fler blanketter som rör ekonomi.

Du hittar länken "Logga in" i fönstrets övre högra hörn.

Christina Adolfsson
2017-06-28