Kommunikation

Beställningsblanketter. Ladda hem det beställningsformulär du behöver

Snabbkopiering
Fyll i den, skriv ut och skicka i ett internpostkuvert eller via mejl till print.media@adm.umu.se

Beställa kuvert
Följ instruktionerna och fyll i formuläret

Beställa streckkodsetiketter
Streckkoder för kuvert m.m. Levereras på rulle. Fyll i den, skriv ut och skicka enligt anvisningar på blanketten (Posten AB).

Beställa kundnummer
Kundnummer hos Posten AB för kuvert, utskick, svarspost m.m.
Fyll i den, skriv ut och skicka enligt anvisningar på blanketten (Posten AB).

Bobo Spetz
2016-09-23