Anslagstavlor och digitala skärmar

Anslagstavlor

Umeå universitet har ett regelverk som omfattar bland annat affischering inom campus. Enligt regelverket är affischering på andra ytor än anslagstavlor inte tillåtet. Det innebär att ytor som bord, dörrar, fönster, trappor, broar och fasader inte är godkända för anslag. Vissa undantag från regeln om tillåten affischering kan ges av ansvarig handläggare, under förutsättning att en ansökan är inskickad via Infocenter.

Läs mer i Regler för lokaler.

Allmänna anslagstavlor är öppna för alla typer av anslag, även kommersiell annonsering. Allmänna anslagstavlor finns i nästan alla hus på huvudcampus.

Här ser du var de allmänna anslagstavlorna finns.

Digitala skärmar

Umeå universitets organisationsenheter kan via Infocenter ansöka om att sätta upp digital skyltning i de byggnader där de bedriver verksamhet.

Av estetiska skäl samt informations- och kostnadsskäl tillåts endast en digital skylt per respektive publik yta/område i byggnaden.

Umeå universitets grafiska mallar för digitala skyltar ska användas. Extern reklam är inte tillåten.

Läs mer i Läs mer i Regler för lokaler.

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Bifogade filer får inte vara mer än 5 MB.
Frida Fjellström
2020-10-13