Boka lokal

Du bokar själv lokaler i vårt lokalbokningssystem TimeEdit. Om du behöver hjälp med att boka kan du kontakta en lokalbokare.

Rum för lärande i Humanisthuset.

Foto: Universitetsservice

Cirka 260 utbildningslokaler, konferensrum och grupprum finns som gemensamt bokningsbara för personal vid Umeå universitet. Du bokar dessa själv i vårt lokalbokningssystem TimeEdit. För att boka loggar du in med CAS. Scheman går att söka fram utan inloggning.

Boka och se schema

Behöver du hjälp att boka gemensamt bokningsbara lokaler, se hjälp att boka lokaler.

Skapa kursscheman direkt i lokalbokningssystemet

Du kan förenkla ditt arbete med att göra scheman till studenter genom att använda lokalbokningssystemet.

Support, mer information och instruktionsfilmer, anmälan till utbildningar etc. hittar du här.

Nya sätt att debitera och nya bokningsregler från 2017

Från och med 2017 debiteras gemensamt bokningsbara lokaler med en prisskillnad beroende på när du bokar. Syftet är att stimulera ett bättre lokalnyttjande inom universitetet.

Prislista

kl 8.00─10.00
kl 10.00─12.00 (15% högre pris)
kl 13.00─15.00 (15% högre pris)
kl 15.00─17.00

Dessutom så sorteras passen in i fasta två-timmarsblock. Om du bokar 1 timme i ett två timmars block kommer du att betala för två timmar.

Innan kl 8.00 och efter klockan 17.00 används inte fasta tvåtimmarsblock.

Exempel:

En bokning mellan kl 9-11 i en sal med 31-50 platser kommer att debiteras för 4 timmar (8.00–12.00) beroende på att bokningen ligger över två block. De två första timmarna kostar 2*362 kr och de två sista timmarna 2*416 kr = 1 556 kr totalt.

Om ni som institution har bokat 1h + 1h, dvs två olika bokningar men inom samma tvåtimmarsblock, kommer enbart två timmar att debiteras.

 

Bokning av övriga lokaler

De flesta lokaler kan du boka i systemet, men det finns några undantag, se sidan Bokning av övriga lokaler.

Bokningsregler

Fakturering görs för påbörjad heltimme.

Om du avbokar senare än två dagar innan bokningen infaller faktureras du hela kostnaden.

Bokning av grupprum för studenter

Studenter som är registrerade eller antagna vid Umeå universitet har möjlighet att själva boka grupprum i anslutning till sina pågående kurser. Bokningar kan göras fem dagar framåt för max tre tillfällen. CAS-inloggning krävs.

Kontakt

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.

Synpunkter och idéer

Vi ser dina synpunkter och idéer som en förutsättning för att kunna utveckla och förbättra de gemensamt bokningsbara lokalerna. Tveka därför inte att skicka in en idé eller ett förslag via formuläret ovan.

Frida Fjellström
2017-10-26