Bönerum

Universitetets kapell ligger i anslutning till Kyrkan på campus lokaler i Naturvetarhuset, plan 1. Kapellet är öppet dagligen för stillhet, bön och andrum, oavsett trosuppfattning.

För dig som muslim finns också ett specifikt bönerum i korridor NC, plan 2 i Naturvetarhuset. Dörren har ett kodlås och för att få koden tar du kontakt med husservice i Naturvetarhuset.

Frida Fjellström
2014-12-17