Bönerum

Universitetets kapell ligger i anslutning till Kyrkan på campus lokaler i Naturvetarhuset, plan 1. Kapellet är öppet dagligen för stillhet, bön och andrum, oavsett trosuppfattning.

För dig som är muslim finns även ett specifikt bönerum i korridor NC, plan 2 i Naturvetarhuset. Dörren har ett kodlås och för att få koden tar du kontakt med Infocenter.

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Frida Fjellström
2018-11-19