Interaktiva lärmiljöer

Öppet, flexibelt, funktionellt och gränsöverskridande är några av ledorden för universitetets interaktiva lärmiljöer.

Miljöerna ska vara platser som förstärker och förtätar samarbeten – mellan studenter, forskare, lärare och samarbetspartner. Initiativet är grundat i universitetets vision om att Umeå universitet ska vara ett av Europas ledande universitet när det gäller nyskapande fysiska och virtuella miljöer.

Miljöerna är öppna för alla och är inte avgränsade till specifika utbildningar eller forskningsmiljöer. Dessa miljöer finns idag:

Atrium Betula

Atrium Betula består av en stor miljö med touch-skärmar i anslutning till hörsal Betula och Medicinska biblioteket på Norrlands universitetssjukhus. Där finns även ett seminarierum, Cella Betula, med ytterligare touch-skärmar och ett bord med plats för åtta personer.

Support: Magnus Johansson 090-786 60 25, magnus.johansson@umu.se.

Boka Atrium Betula.

Boka Cella Betula.

Vid bokning, skicka även ett mejl till magnus.johansson@umu.se där du beskriver vad bokningen gäller. Om du saknar tillgång till TimeEdit räcker det med att skicka mejl.

Aula Biologica

Aula Biologica är en flexibel lärmiljö som kan ta emot stora studentgrupper och som samtidigt möjliggör studerandeaktiva undervisningsformer. För att underlätta det pedagogiska arbetet finns en helt unik möblering samt den senaste tekniken inom bild och ljud. Den runda multisalen är belägen mellan Biologihuset och Naturvetarhuset.

I aulan som rymmer 153 personer kan du hålla videokonferens samt spela in och/eller streama din föreläsning. I salen finns även digital whiteboard. En lista på utrustningen finns i bokningssystemet TimeEdit.

Support: Jenny Pettersson-Bergström, 090-786 99 83, 072-143 58 18, teknikservice@umu.se.

Boka Aula Biologica.

Aula Biologica

Foto: Mattias Pettersson

 

KBCon

I KBC-huset finns Stora fokusrummet (KBF301), som är en lärosal med plats för 40 personer. Salen är utrustad med touch-skärm och det finns möjlighet att spela in och streama föreläsningar. 

I huset finns även Glasburen. Det är ett rum med plats för cirka 20 personer, utrustat med touch-skärmar och med möjlighet att spela in och streama aktiviteter. Rummet är utan fasta möbler och kan anpassas utifrån behov.

Boka stora fokusrummet.

Boka KBC Glasburen

Support: Linda Pommer, linda.pommer@umu.se (for help with start-up), Lars-Göran Adolfsson, lars-goran.adolfsson@umu.se (090-786 95 67) or Jonas Sandström, jonas.sandstrom@umu.se (090-786 90 39) for technical support.

Läs mer om KBCon

Stora fokusrummet, KBC

Foto: Mattias Pettersson

 

Glasburen KBC

Foto: Mattias Pettersson

MIT-place

Den stora miljön i MIT-huset består av något som till vardags är studieplatser, men som kan anpassas till workshops, utställningar, föreläsningar, laborationer och uppträdanden.

Ett mindre seminarierum finns vid sidan om för runt 22 deltagare med skrivbara väggar samt en touch-skärm.

Boka MIT-place stora miljön

Boka MIT-place seminarierummet

Support: Mats Johansson, 090-786 62 89, mats.v.johansson@umu.se.

MIT-place, stora miljön

Foto: Mattias Pettersson

 

MIT-place, seminarierummet

Foto: Mattias Pettersson

Rum för lärande 

Rum för lärande byggdes för att främja en mer studerandeaktiv undervisning, med mer flexibel möblering och inslag av modern teknik.

Lokalen som finns i Humanisthuset har flexibel möblering och mycket skrivyta med både väggfasta whiteboardtavlor, och whiteboardtavlor på hjul. En lista på utrustningen i salen finns i bokningssystemet TimeEdit.

Boka rum för lärande

Support: Universitetsservice i Humanisthuset. I salen kan du även ha digitala möten med verktyget Zoom, support för det är Jim Robertsson, 090-786 63 25, jim.robertsson@umu.se.

Rum för lärande, Humanisthuset

Foto: Mattias Pettersson

Övriga miljöer

Ovanstående miljöer är gemensamt bokningsbara i TimeEdit. Förutom dessa finns även:

Humlab - ett starkt kompetenscentrum med tillgång till teknisk miljö specifikt för digital humaniora.

Curiosum, Umeås nya science center. För utbildning, forskning, samverkan och besöksmål för en bred allmän publik.

Frida Fjellström
2020-08-27