Hjälp att boka lokal

Behöver du hjälp med att boka gemensamt bokningsbara lokaler?

Campus Umeå

Kontakta i första hand:

Infocenter Universum
090-786 50 00

Övriga som kan hjälpa dig med bokning i olika hus:

KBC-huset
090-786 56 14
sandra.stenlund@umu.se

NUS
090-785 61 61
eller support 070-216 89 14
lokalbokningnus@vll.se

Universitetsklubben och Aula Nordica
090-786 70 04
husservice.universum@umu.se

Övriga campus

Skellefteå
0910-787 213
ewa.gustafsson@umu.se

Örnsköldsvik
0660-292500
lena.johansson@umu.se

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Frida Fjellström
2015-10-12