Mentometer

En mentometer används för att göra undersökningar hos deltagarna på ett möte eller seminarium.

Genom mentometrar kan du snabbt få en bild av den uppfattning som råder i en viss fråga.

Hur fungerar det?

Du skapar en powerpointpresentation med de frågor du vill ställa. Alla deltagare får en mentometerdosa, som de använder för att svara på frågorna. Resultatet kan visas på en gång som ett diagram i PowerPoint samt även sparas för senare analys i Excel.

Hur bokar jag?

För att boka vänder du dig till Infocenter Universum.
www.infocenter.umu.se

Pris per dag
Intern kund
Extern kund 
Med dator 1 000 kr 3 000 kr
Utan dator 800 kr 2 400 kr

Kontakt

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Frida Fjellström
2016-06-16