Publika aktiviteter och arrangemang på Campus

För att få anordna arrangemang i publika inomhusmiljöer krävs tillstånd. Gällande regler finns i "Regler för anslagstavlor, aktiviteter m m vid Umeå universitet".

Endast Umeå universitets organisationsenheter, studentkår, studentkårs underförening, studentförening, personalförening, myndigheter, extern ideell förening (inklusive politiska partier) har rätt, att efter beviljad ansökan, arrangera publika aktiviteter. Externa juridiska personer som bedriver näringsverksamhet ges ej tillstånd att anordna publika aktiviteter i publika inomhusmiljöer.

Vad gäller runt ordningsregler för publika arrangemang?

Här är några av de viktigaste punkterna i korthet, i övrigt se regelverket.

 • Arrangör ansvarar för att skräp tas om hand.
 • Lokalen ska lämnas i samma skick som den var innan aktiviteten inleddes.
 • Det är inte tillåtet att hindra framkomligheten vid viktiga passager som entréer och nödutgångar.
 • Försäljning är inte tillåten.
 • Material får spridas från hand till hand samt läggas ut i monter/bänk/bord som tillhör aktiviteten. Spridning av material (flyers, tidningar, bordspratare, pennor, varuprover etc.) på andra bord, bänkar, dörrar, glasrutor är inte tillåtet. Undantag kan ges, se regelverket.
 • Ljudnivån ska vara acceptabel. Används högtalaranläggning ska det utan problem gå att föra ett samtal i lokalen. Ljudnivån ska inte störa angränsande utbildningslokaler, kontor eller cafeterior.
 • Konstverken ska skyddas, många konstverk är ömtåliga.
 • Extern reklam är vanligtvis inte tillåten. Undantag kan ges, se regelverket.
 • Om arrangemanget kräver extra lokalvård kommer detta att faktureras arrangören.

Hur gör jag en bokningsförfrågan?

Fyll i nedanstående uppgifter och skicka till infocenter@umu.se.

Ansvarig FM-chef tar beslut och du får vanligen meddelande om detta inom 3-4 dagar efter inkommen förfrågan, dock längst inom 14 dagar.

Om preliminärbokning gjorts stryks denna om nedanstående uppgifter ej inkommit inom tre dagar.

Förfrågan om publik aktivitet vid Umeå universitet

 • Arrangör (förening, org.enhet)
 • Datum för genomförande
 • Tid
 • Namn (kontaktperson)
 • E-post
 • Telefon
 • Typ av aktivitet/syfte
 • Kommer det att bjudas på förtäring? I så fall vad?
 • Önskemål på lokal/yta

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.

Vid frågor om aktiviteter utomhus

Kontakta Lars Holmström, Akademiska Hus: lars.holmstrom@akademiskahus.se, 090-17 62 37.

Frida Fjellström
2018-11-19