Support och systemstöd - TimeEdit

I bokningssystemet TimeEdit kan du boka gemensamt bokningsbara lokaler. Det finns även möjlighet att få hjälp att lägga upp institutionsägda lokaler och utrustning i systemet, som då enbart blir bokningsbara för din enhet/institution.

Länk till TimeEdit web

Skapa kursscheman direkt i lokalbokningssystemet

Du kan förenkla ditt arbete med att göra scheman till studenter genom att använda lokalbokningssystemet. I samband med att du bokar en lokal för ett undervisningstillfälle kan du även lägga in annan information (som till exempel lärare och innehåll) för att få ett färdigt kursschema.

Bokningar och scheman finns sedan tillgängliga på webben och går att söka fram, länka till eller prenumerera på. Se hur du gör i våra instruktionsfilmer.

För de flesta användare är webbversionen tillräcklig för att ta producera scheman. Finns behov av mer avancerade funktioner, som till exempel att göra gemensam schemaläggning för flera institutioner eller koppla olika studentgrupper till ditt schema, behövs en expertklient. Vi rekommenderar att någon/några personer per institution har tillgång till klienten och är administratör för sin enhet/institution.

Drop-in utbilding i TimeEdit web

Förenkla ditt arbete med att göra scheman till studenter genom att använda lokalbokningssystemet TimeEdit.
I samband med att du bokar en lokal för ett undervisningstillfälle kan du även lägga in annan information för att få ett färdigt kursschema.

Just nu har vi inga inplanerade drop in-utbildningar.

Kontakt

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.

Relaterad information

Frida Fjellström
2017-10-02