Tillgänglighet i lokaler

Här hittar du information om hörslingor samt vilka gemensamt bokningsbara lokaler som har hörslinga samt automatisk dörröppnare. Du kan även se i TimeEdit hur en viss lokal är tillgänglighetsanpassad, samt filtrera fram lokaler med en viss anpassning.

Hörslingor

Fasta hörslingor

Umeå universitet har 12 lärosalar med fast hörslinga. 

Roger hörslingesändare

Umeå universitet har 7 lärosalar med Roger hörslingesändare. I salarna som har Roger hörslingesändare behöver du använda en portabel hörslingemottagare. Din mottagare synkroniseras automatiskt vid entrén. Portabla hörslingor finns att låna i Infocenter.

För lärosalar som saknar hörslinga

För lärosal som helt saknar hörslinga finns ett komplett set, portabel hörslingemottagare samt mikrofon, att låna på Infocenter.

I dessa lärosalar finns fasta hörslingor

Beteendevetarhuset

BET.E.101
BET.E.109

Biologihuset

BIO.E.203 - Aula Biologica

Humanisthuset

Hörsal HUM.D.210
Hörsal HUM.D.220
Hörsal HUM.D.230

KBC-huset

KBE301 - Lilla hörsalen
KBE303 - Karl Kempe-salen/Stora hörsalen

Samhällsvetarhuset/UB

Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1 
Hörsal UB.A.220 - Lindellhallen 2 
Hörsal UB.A.230 - Lindellhallen 3 
Hörsal UB.A.240 - Lindellhallen 4 

I dessa lärosalar finns Roger hörslinga

Biologihuset

Aula Anatomica

MIT-huset

MIT.A.121

Naturvetarhuset

NAT.D.320
NAT.D.360

Norra beteendevetarhuset

NBET.A.101

Universitetsledningshuset

Triple Helix

Universum

Aula Nordica

Automatiska dörröppnare

Dessa lärosalar har automatisk dörröppnare

Beteendevetarhuset
BET.E.101
BET.E.109
BET.F.102
BET.F.108
BET.F.114

Biologihuset
BIO.A.206 - Aula Anatomica
BIO.D.244
BIO.D.252
BIO.E.203 - Aula Biologica

Humanisthuset
Hörsal HUM.D.210
Hörsal HUM.D.220
Hörsal HUM.D.230

MIT-huset
Hörsal MIT.A.121

Naturvetarhuset
Hörsal NAT.D.320
Hörsal NAT.D.360
Hörsal NAT.D.410
Hörsal NAT.D.440
Hörsal NAT.D.450
Hörsal NAT.D.470
Hörsal NAT.D.480

Norra Beteendevetarhuset
Hörsal NBET.A.101

Samhällsvetarhuset
Hörsal SAM.A.230
Hörsal SAM.A.280
Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1
Hörsal UB.A.220 - Lindellhallen 2
Hörsal UB.A.230 - Lindellhallen 3
Hörsal UB.A.240 - Lindellhallen 4

KBC-huset
KBE303-Stora hörsalen

MIT-huset
MIT.C.313
MIT.C.323
MIT.C.333
MIT.C.343
MIT.C.413

Naturvetarhuset
NAT.C1.203
NAT.C1.213
NAT.D.210
NAT.D.220
NAT.D.250
NAT.D.270
NAT.D.280
NAT.D.340
NAT.D.346
NAT.D.350
NAT.D.370 - A Learning Lab
NAT.D.380
NAT.D.400

Samhällsvetarhuset
SAM.A.233
SAM.A.241
SAM.A.247
SAM.A.257
SAM.A.317
SAM.A.323
SAM.A.333
SAM.A.337
SAM.A.343
SAM.A.351
SAM.A.359
SAM.A.371
SAM.A.381
SAM.A.387
SAM.A.391
SAM.A.397
SAM.G.509
SAM.G.515

relaterad information

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Bifogade filer får inte vara mer än 5 MB.
Frida Fjellström
2022-12-05