Tillgängliga lokaler

Här hittar du information om hörteknik och automatiska dörröppnare i gemensamt bokningsbara lokaler. Du kan även se i TimeEdit hur en viss lokal är tillgänglighetsanpassad, samt filtrera fram lokaler med en viss anpassning.

Hörteknik i gemensamt bokningsbara lokaler

Fasta hörslingor

Umeå universitet har 17 lärosalar med fast teleslinga. 

I dessa lärosalar finns fasta teleslingor

Beteendevetarhuset

BET.E.101
BET.E.109

Biologihuset

BIO.E.203 - Aula Biologica

Humanisthuset

HUM.G.217
HUM.G.219
Hörsal HUM.D.210
Hörsal HUM.D.220
Hörsal HUM.D.230

KBC-huset

KBE301 - Lilla hörsalen
KBE303 - Karl Kempe-salen/Stora hörsalen
KBF301 – Stora Fokus

Lärarutbildningshuset 

LÄR.B.230

Naturvetarhuset

NAT.D.200

Samhällsvetarhuset/UB

Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1 
Hörsal UB.A.220 - Lindellhallen 2 
Hörsal UB.A.230 - Lindellhallen 3 
Hörsal UB.A.240 - Lindellhallen 4 

Hörslingesändare

Umeå universitet har 11 lärosalar med Roger hörslingesändare. I dessa lokaler behöver du använda en portabel hörslingemottagare. Din mottagare synkroniseras automatiskt vid entrén. Portabla hörslingemottagare finns att låna i Infocenter.

Studenter som fått ett anpassat hörhjälpmedel under grundskolan kan ofta ansluta direkt mot universitetets hörslingesändare.

I dessa lärosalar finns hörslingesändare

Biologihuset

Aula Anatomica

Humanisthuset

HUM.G.211
HUM.G.233

 

MIT-huset

MIT.A.121

Naturvetarhuset

NAT.D.320
NAT.D.360

Norra beteendevetarhuset

NBET.A.101

Samhällsvetarhuset/UB

Hörsal SAM.A.230
Hörsal SAM.A.280

Universitetsledningshuset

Triple Helix

Universum

Aula Nordica

För lärosalar som saknar hörteknik

För lärosal som helt saknar hörteknik finns ett komplett set (portabel hörslingemottagare samt mikrofon) att låna på Infocenter.

Automatiska dörröppnare

Dessa lärosalar har automatisk dörröppnare

Beteendevetarhuset
BET.E.101
BET.E.109
BET.F.102
BET.F.108
BET.F.114

Biologihuset
BIO.A.206 - Aula Anatomica
BIO.D.244
BIO.D.252
BIO.E.203 - Aula Biologica

Humanisthuset
Hörsal HUM.D.210
Hörsal HUM.D.220
Hörsal HUM.D.230

KBC-huset
KBE303-Stora hörsalen

MIT-huset
Hörsal MIT.A.121
MIT-huset
MIT.C.313
MIT.C.323
MIT.C.333
MIT.C.343
MIT.C.413

Naturvetarhuset
Hörsal NAT.D.320
Hörsal NAT.D.360
Hörsal NAT.D.410
Hörsal NAT.D.440
Hörsal NAT.D.450
Hörsal NAT.D.470
Hörsal NAT.D.480
NAT.C1.203
NAT.C1.213
NAT.D.210
NAT.D.220
NAT.D.250
NAT.D.270
NAT.D.280
NAT.D.340
NAT.D.346
NAT.D.350
NAT.D.370 - A Learning Lab
NAT.D.380
NAT.D.400

Norra Beteendevetarhuset
Hörsal NBET.A.101

Samhällsvetarhuset och UB
Hörsal SAM.A.230
Hörsal SAM.A.280
Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1
Hörsal UB.A.220 - Lindellhallen 2
Hörsal UB.A.230 - Lindellhallen 3
Hörsal UB.A.240 - Lindellhallen 4
SAM.A.233
SAM.A.241
SAM.A.247
SAM.A.257
SAM.A.317
SAM.A.323
SAM.A.333
SAM.A.337
SAM.A.343
SAM.A.351
SAM.A.359
SAM.A.371
SAM.A.381
SAM.A.387
SAM.A.391
SAM.A.397
SAM.G.509
SAM.G.515

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Bifogade filer får inte vara mer än 5 MB.
Frida Fjellström
2024-01-03