Underlag för lokalhyra

Debitering av gemensamt bokningsbara lokaler sker även tertial 2 utifrån bokningar per 17 mars 2020. Från och med tertial 3 sker debitering utifrån faktiska bokningar.

Lokalbokningar

Debiteringsunderlag internt 16 april 2020 - 15 augusti 2020

Debiteringsunderlag internt 16 dec 2019- 15 april 2020

Debiteringsunderlag internt 16 aug-15 dec

Debiteringsunderlag internt 16 april-15 aug 2019

Debiteringsunderlag internt 1 jan-15 april 2019

Debiteringsunderlag internt 16-31 dec 2018

Debiteringsunderlag internt sep-15 dec 2018

Debiteringsunderlag internt maj-aug 2018

Debiteringsunderlag internt jan-april 2018

Debiteringsunderlag internt 16-31 dec 2017

Debiteringsunderlag internt sep-dec 2017

Debiteringsunderlag internt juni-sep 2017

Debiteringsunderlag internt mars-juni 2017

Debiteringsunderlag internt jan-mars 2017

Debiteringsunderlag internt sep-dec 2016

Debiteringsunderlag internt juni-sep 2016

Debiteringsunderlag internt april-juni 2016

Debiteringsunderlag internt jan-mars 2016

Debiteringsunderlag internt juli-dec 2015

Debiteringsunderlag internt maj-juni 2015

Debiteringsunderlag internt jan-april 2015

Debiteringsunderlag internt juli-dec 2014

Debiteringsunderlag internt maj-juni 2014

Debiteringsunderlag internt jan-apr 2014

Underlag för fakturering av studentbokade lokaler

Fördelningsnyckel campusstudenter 2019 för fakturering 2020

Observera att fördelningsnyckeln är justerad utifrån beslut (beslutet hittar du i dokumentet).

Fördelningsnyckel campusstudenter 2018 för fakturering 2019

Frida Fjellström
2020-08-27